BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Charydczak Monika, Flejter Dominik, Rutkowski Wojciech
Tytuł
Badanie efektywności komunikacji elektronicznej w podejmowaniu decyzji
Efficiency of Electronic Communication in Decision Taking
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 91-104, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Komunikowanie werbalne i niewerbalne, Analiza porównawcza, Formy komunikowania
Verbal and non-verbal communication, Comparative analysis, Forms of communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy podjęli próbę określenia skuteczności dyskusji przeprowadzanych przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. W tym celu przeprowadzili doświadczenie, polegające na porównaniu dyskusji werbalnej i przeprowadzonej przy użyciu kanałów elektronicznych. Celem eksperymentu była obiektywna weryfikacja hipotezy o braku istotnych różnic pomiędzy dyskusją werbalną (offline) a dyskusją elektroniczną (online). Autorzy zbadali w ten sposób przebieg dyskusji, jej rezultat oraz czas trwania. Przebieg eksperymentu, analiza wyników oraz płynące z nich wnioski przedstawili w artykule.

This article describes goals, methodology, realization and outcome of experiment comparing online and offline discussion efficiency and course comparison. Suggestion of tools to be employed in various communication forms analysis is also included, along with their application in the experiment, as well as future research possibilities are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Babbie E. [2003], Badania społeczne va praktyce, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Krzykała F. [1998], Metodologia badań i technik badawczych socjologii gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
  3. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. [2001], Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu