BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbroińska Barbara
Tytuł
Pozafiskalne funkcje podatku dochodowego w praktyce gospodarczej
The Non-Fiscal Functions of Income Tax in Economic Practice
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 1-2, s. 91-110, tabl., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Prawo podatkowe, System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych
Income tax, Tax regulations, Tax system, Corporate income tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdaniem autorki przejrzystość i prostota konstrukcji systemu podatkowego sprzyjają jego racjonalności i spełnianiu przez niego zasad: pewności, taniości i sprawiedliwości. Im mniej przywilejów, tym jest on bardziej czytelny, zrozumiały i wydajny. Udostępnienie instrumentów ekonomicznych, których efektem jest uzyskiwanie ulg podatkowych narusza neutralność systemu podatkowego, stawiając podmioty z nich korzystające w uprzywilejowanej sytuacji wobec pozostałych. Autorka twierdzi, że nierówne traktowanie podatników oraz skutki budżetowe wymagają rozważenia korzyści mikro i makroekonomicznych wynikających z wykorzystania podatków do realizacji funkcji pozadochodowych, co sprowadza się do oceny zdolności instrumentów do osiągania zamierzonych celów polityki gospodarczej.

The study evaluates the relevance and validity of certain tax instruments used in economic practice. This involves instruments such as the possibility of selecting the form of corporate income taxation; more convenient dates and forms of advance tax payments; technology-related tax breaks; and tax-risk reduction instruments such as binding tax interpretations and advance pricing agreements (APA). The analysis was made on the basis of data from three tax offices in Poland. The author reached the following conclusions: 1) changes in eligibility criteria for using tax instruments are inconsistent with the rules of tax certainty and the fact that tax collection must be as inexpensive and efficient as possible; 2) more convenient advance tax payment deadlines do not prove to be useful because taxpayers tend to take little interest in them; 3) legal regulations accompanying tax privileges tend to reduce the effectiveness of these privileges in stimulating economic processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażejewska-Gaczyńska A.., Nowak A., [2006], Możliwości rozwoju znaczenia uprzednich porozumień cenowych dla polskich podatników na podstawie doświadczeń europejskich, "Monitor podatkowy" nr 2 [online]. Dostępny w Internecie: www.money.com.
 2. Buchanan J.M., Musgrave R.A., [2005], Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 3. Ceny transferowe. Skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym, [2006], Deloitte, Biblioteka prawna "Rzeczpospolitej".
 4. Chlebowicz J., [2006], Wiążące interpretacje podatkowe - kontrowersyjna instytucja, Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, "Doradztwo Podatkowe" nr 4.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, GUS [online]. Dostępny w Internecie: www.stat.gov.pl/dane spol-gosp/
 6. Gajl N., [1992], Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Grabowska A., [2006a 7 sierpnia], Drobiazgi blokują porozumienia cenowe, "Rzeczpospolita" nr 183 (7477).
 8. Grabowska A., [2006b 7 sierpnia], Nowe zasady dokumentowania cen transferowych, "Rzeczpospolita" nr 183 (7477).
 9. Informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego, Ministerstwo Finansów [online]. Dostępny w Internecie: www.rnofnet.gov.pl/podatki/statystyka/
 10. Krajewska A., [2004], Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje Nadbałtyckie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Leśniak G.A., [3 kwietnia 2006], Były bezpłatne interpretacje, są drogie porozumienia, "Rzeczpospolita".
 12. Matyszewska E., [2006 2 listopada], Podatnicy coraz częściej zadają fiskusowi pytania, "Gazeta Prawna" nr 213(1831).
 13. Obciążenia fiskalne w Polsce. Na podstawie badań, [2003], (red.) T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 14. Oręziak L., [2004], Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Owsiak S., [1997], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Stiglitz J.E., [2004], Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Szczęsny W, [2001], Firma w otoczeniu fiskalnym, Difin, Warszawa.
 18. Szczodrowski G., [2002], Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 19. Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, [2004], (red.) J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa.
 20. Wach K., [2005], Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Władza fiskalna a reakcje podatników na obciążenia podatkowe, [2001], (red.) T. Famulska, K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 22. Zbroińska B., [2006], Aktywność podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 23. Zbroińska B., A. Gierałka, [2007], Obciążenia podatkowe w Polsce i w Niemczech, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr l (684).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu