BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska Agata, Gwizdała Julia, Kaczmarek Monika
Tytuł
Usługi sieciowe jako nowy rodzaj usług komercyjnych świadczonych na rynku elektronicznym
Web Services as a New Type of Commercial Services on Electronic Marketplace
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 105-121, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Rynek usług, Internet, Usługi konsumpcyjne, Usługi teleinformatyczne
Comparative analysis, Services market, Internet, Consumer services, Teleinformation services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem auyorów była analiza usług sieciowych od strony ekonomiczno-biznesowej. Autorzy postawili tezę, że opracowanie opisu usług sieciowych, uwzględniających niezbędne parametry umożliwiajace ich porównanie i wybór najlepszej z nich, jest możliwy dzięki analizie interakcji usługodawcy i usługobiorcy na gruncie tradycyjnych usług. W celu jej uzasadnienia, autorzy wykorzystali metodę analizy porównawczej oraz metody herustyczne. Temat artykułu przedstawili w trzech częściach. W pierwszej opisali zasady działania usług sieciowych oraz sposoby ich udostępniania klientom. Część druga stanowiła analizę potrzeb dotyczących treści i stopnia szczegółowości opisu usług sieciowych, poprzez porównanie ich z klasycznymi usługami komercyjnymi. W części trzeciej autorzy opisali wizję Internetu przyszłości, zdominowanego przez usługi świadczone drogą elektroniczną.

The article concerns the idea of the Web services, which appeared in the Web a few years ago, becoming a field of interest of industrial and scientific environment. It covers also thé subject of the Semantic Web, the brainchild of Tim Berners-Lee. The article develops the idea of the semantic description of the services, as a requirement of their functionality in the Internet of the future. The first part concerns the overall idea of Web services. The next section considers the services' description demands, regarding their economic aspect and the need for machine readability. Eventually, the idea of the Semantic Web Services is introduced.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berners-Lee T., Hendler J., Lasilla O. [20011, Sieć Semantyczna, w: Świat Nauki nr 7(119).
 2. Lange O. [1974], Ekonomia polityczna., t. l, Zagadnienia ogólne, wyd. 7, PWE, Warszawa.
 3. Maedche A. [2002J, Ontology Learning for the Semantic Web, Kluwer International Series in Engineering & Computer Science.
 4. Pallos M.S. [2001], Service-Oriented Architecture: a Primer, w. eAI Journal, 12(2001).
 5. Sowa J. F. [1999], Knowledge Representation: Logical, Philosophical and Computational Foundations.
 6. Sullivan J.[2002], What's in a Service? Towards Accurate Description of Non-Functional Service Properties.
 7. UDDI - Technical White Paper.
 8. http://deri.at/aboutderi/mission/index.html.
 9. http://www.w3c.org - portal World Wide Web Consortium.
 10. http://www.wsmo.0rg/2004/d7/v 1.
 11. http://www.wsmo.Org/2004/d2/vO.2/20040306/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu