BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suszek Magdalena, Szlejter Grzegorz
Tytuł
Dostosowanie instytucjonalne na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w procesie integracji z UE
Institutional Adjustments on the Beef and Veal Market in Poland in the Process of Integration with EU
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 145-156, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Mięso wołowe, Produkcja rolna, Rynek mięsny
Animal husbandry, Beef meat, Agricultural production, Meat market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Agencja Rynku Rolnego (ARR), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agricultural Market Agency (ARR), Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstrakt
Chów bydła stanowi istotną część polskiego rolnictwa, dlatego wstąpienie Polski do UE niewątpliwie wpłynęło na funkcjonowanie rynku wołowiny i cielęciny. Zakres opracowania objął dostosowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego do nowej sytuacji oraz konsekwencje, jakie z tego tytułu wynikły dla hodowców bydła. Takie ujęcie zagadnienia pozwoliło spojrzeć z perspektywy producenta indywidualnego na sposób działania wielkich instytucji rządowych wpływających na decyzje producentów rolnych.

In this study authors focus on major tasks of two biggest governmental agencies on the agricultural market. Their establishment was necessary for Polish food sector in the light of transformation after 1990. At the beginning, the agencies had a short list of tasks to carry out. The number of tasks and competence of these two biggest agricultural institutions have been widened after joining EU. This essay is aimed on finding and describing how these adjustments affected polish farmers who run farms with cattle. As the effect of permanent changes and introduction of UE policy on this market should be stabilization and protection of the farmers income. In this case the role of described agencies is to organize the support system on beef market. They are responsible for registration and IACS system, subsidies and grants to producers, external trade and internal market intervention. It has been observed by the authors that the role and existence of Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture and Agricultural Market Agency is significant for Polish food sector and the number of their tasks is permanently growing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture and food economy in Poland [2004], Ministry of Agriculture and Rural Development, Warszawa.
 2. Czyżewski Α., Henisz-Matuszczak A. [2004], Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 3. Czyżewski A., Wawrzyniak Ł. [2003[, Interwencja państwa na rynku produktów rolnych w USA świetle struktury wydatków budżetowych - wnioski dla Polski, Wieś i Rolnictwo, nr 3(120) 2003.
 4. Czyżewski B. [2003], Przestanki rozwoju giełdy towarowej w świetle kryteriów efektywności terminowego ryku surowców rolnych, w: Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, red. A. Czyżewski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 5. Kujaczyński T., Sapa A. [2003], Znaczenie kontraktacji w kształtowaniu siły konkurencyjnej przedsiębiorstw w sferze agrobiznesu w: Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, red. D. Niezgoda, Wyd. AR w Lublinie, Lublin.
 6. Litwińczuk Z. [1999], Hodowla i użytkowanie bydla, Wydawnictwo AR w Lublinie, Lublin. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie ustanowienia Agencji Rynku Rolnego agencją płatniczą [2004], DzU nr 76, poz. 113.
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 sierpnia 2002r. w sprawie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz programu hodowlanego [2002], DzU nr 150 poz. 1244 i 1245.
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła [2002], DzU nr 131, poz. 1114.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003r. w spawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej tusz wołowych, DzU nr 161, poz. 1566.
 10. Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, [2001], DzU nr 125, poz. 1363.
 11. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, www.arimr.gov.pl, z dnia 12 stycznia 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu