BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Barbara
Tytuł
Różnorodność w organizacji
Diversity in organizations
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 2, s. 29-36
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia masowej indywidualizacji
Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Mass customization strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zainteresowanie zarządzaniem pracownikami pochodzącymi z różnych środowisk kulturowych, wyrażającym się przyjmowaniem podejścia indywidualizacji, wynika z wzmożonych procesów migracyjnych, charakterystycznych zwłaszcza dla Europy i USA, oraz procesów demograficznych wyrażających się starzeniem wielu rozwiniętych gospodarczo społeczeństw. Różnorodność stawia przed organizacjami trudne wyzwanie; właściwie zarządzana, stwarzać może szansę osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku, niewłaściwie kierowana przyczynić się może nawet do ich upadku. (abstrakt oryginalny)

There is a growing interest in employees with various cultural backgrounds, who are approached individually. This tendency results from increased migration processes typical of Europe and the USA, demographic processes such as society aging. Diversity challenges the organization. When properly managed, diversity may enable achieving competitive advantage but when neglected, may lead to substantial problems in the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beer S., Cybernetyka a zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966, s. 143.
 2. Benschop Y., Diversiteit aan het werk, [w:] H. Doorewaard, W. De Nijs (eds), Organisatieontwikkeling en Human Resource Management, 2e druk, Lemma, Utrecht 1999, s. 253-272.
 3. Bielicki T., Słowo wstępne, [w:] T. Dobzhansky, Różnorodność i równość, PIW, Warszawa 1979, s. 15.
 4. Bogaert S., D. Vloeberghs, Differentiated and lndividualized Personnel Management: Diversity Management in Belgium, European Management Journal, 23 (4).
 5. Burstein P., Affirmative actions, jobs and American democracy: what has happened to the quest for equal opportunity?, Law and Society Review 1992, 26.
 6. Burt C., Intelligence and social mobility, British Journal of Statistical Psychology 1961, vol. 14, s. 3-24.
 7. Dobzhansky T., Różnorodność i równość, PIW, Warszawa 1979, s. 65.
 8. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 178.
 9. Kandola R., J. Fullerton, Diversity: more than just an empty slogan, Personnel Management, November 1994, s. 46-50, przedruk w: The Effective Manager Perspectives and lllustrations, Sage Milliken F. J., L. L. Martins, Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups, Academy of Management Review 1996, vol. 21, Issue 2, s. 402-433.
 10. Nowakowski M. K., Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa 1999, s. 107.
 11. Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi in association with The Open University 1996, s. 287-294.
 12. Rijamampianina R., T. Carmichael, A Pragmatic and Holistic Approach to Managing Diversity, Problems and Perspectives in Management, Styczeń 2005, s. 109-110.
 13. Semache S., Cadres Intermediaires et Management des Eguipes Heterogenes: Une Recherche a L’Hopitale, Actes de la journee d'etude et de rencontres, Les relations interpersonelle dans les organizations: Probleme ou resource?, Vendredi 23 juin 2006, Aix-en-Provence.
 14. Shuey M. A., The Testing of Negro Intelligence, New York 1966.
 15. Singh V., S. Point, Strategic Responses by European Companies to the Diversity Challenge; an Online Comparison, Long Range Planning, Sierpień 2004, vol. 37, Issue 4, s. 295.
 16. Stonner J. A. F., R. E. Freeman, D. R. Gilbert, Jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 197.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu