BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamkiewicz Hanna G., Jankowska-Mihułowicz Marzena
Tytuł
Intuicja menedżera
Manager's Intuition
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 2, s. 37-44, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Kompetencje kierownicze, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Osobowość kierownika
Manager, Managerial competencies, Managers in a enterprise, Manager personality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu epistemologicznych koncepcji intuicji. Przedstawiono istotę tego pojęcia oraz rolę niefundamentalistycznej epistemologii zarządzania. Zaprezentowano interdyscyplinarną definicję intuicji i wskazano jej cechy, ze szczególnym uwzględnieniem menedżera jako podmiotu doświadczającego intuicji. (abstrakt oryginalny)

The article reviews epistemological concepts of intuition, presents the essence of notion and the role of non-fundamental epistemology of management. The interdisciplinary definition of intuition is presented, intuition's features are mentioned with a particular focus on the manager, as a subject experiencing intuition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. H. Agor, Sprawdź swoje zdolności intuicyjne: „Kwestionariusz AIM", [w:] W. H. Agor (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 2. H. Bergson, Oeuvres, Editions du cetenaire, [w:] A. Bronk (red.), Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.
 3. H. Bergson, Pamięć i życie, PAX, Warszawa 1988.
 4. B. Block, Intuition Creeps Out of The Boardroom, Management Review, May 1990.
 5. J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Wydawnictwo „W drodze", Poznań 1992.
 6. K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.
 7. A. Dąbrówka, E. Geller, Słownik antonimów, MGR, Warszawa 1995.
 8. J. Didier, Słownik filozofii, wyd. II uzup., Wydawnictwo „Książnica", Katowice 1995.
 9. W. Dobrołowicz, O myśleniu intuicyjnym, Studia Filozoficzne 1981, nr 11.
 10. P- F- Drucker, Zawód menedżer, Wydawnictwo MT Biznes, Czarnów 2004.
 11. 11 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.
 12. R. Franz, H. A. Simon, Artificial Intelligence as a Framework for Understanding Intuition, Journal of Economic Psychology 2003, No. 24.
 13. K. R. Hammond, R. M. Hamm, J. Grassia, T. Pearson, Bezpośrednie porównanie efektywności procesów poznania intuicyjnego i poznania analitycznego w toku ocen dokonywanych przez ekspertów, Prakseologia 1991, nr 3-4 (112-113).
 14. S. Jedynak, O banalności intuicji, Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria 1999, nr 1.
 15. P. R. Johnson, C. Rawlins Daumer, Intuitive Development: Communication in the Nineties, Public Personnel Management 1993, vol. 22, No. 2.
 16. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. XI, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 17. A. K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 18. Mała encyklopedia logiki, wyd. II, Ossolineum, Wrocław 1988.
 19. K. Maurin, Logos - symbol - reprezentacja (próba filozofii teorii reprezentacji), Studia Filozoficzne 1983, nr 5-6.
 20. M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 21. K. Mudyń, Intuicja nie szkodzi, Charaktery 1997, nr 3.
 22. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1997.
 23. R. Rowan, Co to jest?, [w:] W. H. Agor (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 24. W. Sedlak, Na początku było jednak światło, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
 25. S. Shapiro, M. T. Spence, Managerial Intuition: A Conceptual and Operational Framework, Business Horizons, January-February 1997.
 26. N. Sillamy, Słownik psychologii, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1994.
 27. Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 28. G. A. Steiner, Strategie planning. What Every Manager Must Know, Free Press, New York 1980.
 29. W. Stróżewski, Racjonalizm i metaracjonalizm, Studia Filozoficzne 1983, nr 5-6.
 30. Ł. Sułkowski, O potrzebie niefundamentalistycznego dyskursu w epistemologii zarządzania, Organizacja i Kierowanie 2006, nr 1(123).
 31. T. Sztucki, Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza „Placet", Warszawa 1998.
 32. W. Szewczuk, Słownik psychologiczny, wyd. II, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 33. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 34. G. Underwood (red.), Utajone poznanie. Poznawcza psychologia nieświadomości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 35. G. Vesey, P. Foulkes, Collins. Słownik encyklopedyczny. Filozofia, Wydawnictwo RTW, Waszawa 1997.
 36. R. J. Weksler-Waszkinel, Bergson i bergsonizmy, [w:] A. Bronk (red.), Filozofować dziś Z badań nad filozofią najnowszą, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.
 37. S. Wielgus (red.), Encyklopedia Katolicka, t. VII, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu