BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Władyka Anatol
Tytuł
Sprawność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego - studia z zastosowaniem podejścia prakseologicznego
Efficiency of the Operation of Territorial Self-Government Units - Praxeological Studies
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 1-2, s. 17-27
Słowa kluczowe
Polityka samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny, Sprawność zarządzania
Local government policy, Local government, Management efficiency
Abstrakt
Celem artykułu jest próba uporządkowania oraz zaadaptowania dorobku powstałego na gruncie prakseologii w studiach nad samorządem terytorialnym. Szczególną uwagę poświęcono pojęciu sprawności oraz jej podstawowym składowym, czyli skuteczności, ekonomiczności oraz korzystności. Wartości te nabierają specyficznego wymiaru w odniesieniu do organizmu tak złożonego jak samorząd terytorialny. Dokonano rozróżnienia na sprawność samorządu w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz sformułowano zalecenia, którymi należy się kierować przy dokonywaniu ocen sprawności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to try to put order to and adapt the results of praxeological work to studies of territorial self-government. Particular attention has been paid to the notion of efficiency and its main components, namely effectiveness, economics and benefits. These values take on an important dimension with respect to such a complex organism as territorial self-government. Efficiency of self-government has been differentiated in static and dynamic terms and recommendations have been formulated which should be followed when evaluating the efficiency of operations of territorial self-government units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Chojna-Duch: Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w latach 1999-2001. Aspekty finansowo-prawne oraz funkcjonowanie, (w:) Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w latach 1999-2001, pod red. A. Piekary, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003, s. 130.
 2. W Gasparski: Prakseologia, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, Warszawa 1999, s. 45.
 3. Jak działać skutecznie? Problemy prakseologii, opracowanie zbiorowe pod redakcją Henryka Borowskiego, Politechnika Lubelska, Lublin 1995, s. 9.
 4. W Kieżun: O sprawną administrację publiczną, lus et Lex, Zeszyty, nr (III) 1/2005, Warszawa 2005.
 5. W. Kieżun: Prakseologia w praktyce organizacyjnej, (w:) Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, red. R. Banajski, W Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Polska Akademia Nauk i Towarzystwo Naukowe Prakseologii, Warszawa 2006, s. 55.
 6. T Kotarbiński: Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część I, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, ss. 207-451.
 7. J- Kowalik: Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s. 18.
 8. J. Łukasiewicz: Zarys nauki administracji, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 257.
 9. C. Northcote Parkinson: Prawo Parkinsona, Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 11.
 10. A. Piekara: Samorządność, samorząd, rozwój, Uniwersytet Warszawski - Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2000, s. 16.
 11. H. Preuss: Handbuch der Polityk, t. I, Bern 1914, s. 199, cyt. za: A. Bosiacki: Od naturalizmu do etatyzmu. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczpospolitej 1918-1939, Liber, Warszawa 2006, s. 7.
 12. T. Pszczołowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków--Gdańsk 1978, s. 227.
 13. R.D. Putnam: Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995, s. 19.
 14. J. Starościak: Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974, ss. 32-38.
 15. ]. Starościak: Problemy współczesnej administracji, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 23.
 16. J.E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 70.
 17. P Swianiewicz, W Dziemianowicz, M. Mackiewicz: Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce – zróżnicowanie regionalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000, s. 23.
 18. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003, s. 66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu