BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skica Tomasz
Tytuł
Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie woj. podkarpackiego)
Instruments for the Support of Entrepreneurship by the Territorial Self-Government (Using the Example of Municipalities in the Podkarpacie Region)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 1-2, s. 43-62
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna
District, Entrepreneurship development, Local entrepreneurship
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Artykuł jest diagnozą sytuacji gmin Podkarpacia w stosowaniu instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Przedstawiony w tekście problem badawczy obejmuje analizę jakości i kierunków działań podejmowanych przez samorządy gminne Podkarpacia we wspieraniu inicjatyw gospodarczych, a także rezultatów tychże działań. W artykule wskazano rozwiązania służące tworzeniu warunków rozwoju przedsiębiorczości, uwydatniając efektywność poszczególnych form wsparcia. Zawarta w tekście charakterystyka skuteczności dostępnych gminom instrumentów umożliwia inicjowanie przedsięwzięć i budowanie programów tworzących realne podstawy rozwoju przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The article is a diagnosis of the situation of municipalities in the Podkarpacie Region in using instruments supporting entrepreneurship. The research issue presented in the text includes an analysis of the quality and directions of activities undertaken by the local governments of Podkarpacie to support business initiatives, as well as the results of these activities. The article indicates the solutions used to create conditions for the development of entrepreneurship, highlighting the effectiveness of the individual forms of support. The description of the effectiveness of instruments available to municipalities contained in the text enables the initiation and construction of programmes creating real grounds for the development of entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Bauman: O możliwościach zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, (w:) red. T Pilch: Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 1998, s. 55.
  2. P DePaulo: Sample size for qualitative research. The risk of missing something important, Quirk's Marketing Research Review, December 2000, P Łukaszewicz: Dialog jako metoda badawcza, „Teksty" 1979, nr 5.
  3. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias: Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 70.
  4. S. Mynarski: Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Statistica, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, ss. 20-21.
  5. E. Nowak: Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2002, s. 62.
  6. M. Sobczyk: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 178.
  7. A. Stanisz: Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu Statistica PL na przykładach z medycyny, StatSoft Polska, Kraków 1998, s. 69.
  8. A. Wyka: Model badań przez wspólne doświadczanie, czyli o pewnej wersji empirii „jakościowej", „Kultura i Społeczeństwo" 1985, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu