BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipnicka Magdalena
Tytuł
Płynność finansowa jako warunek przetrwania przedsiębiorstwa w Polsce
Financial Liquidity as a Condition for Survival of Enterprise
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 57-76, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa
Financial liquidity, Enterprises financial liquidity, Enterprise finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, jak ważne dla sprawności funkcjonowania i harmonijnego rozwoju przedsiębiorstwa jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Autorka wyjaśnia pojęcie płynności finansowej, ukazuje korzyści płynące z jej utrzymywania, a także skutki jej utraty. Ponadto przedstawia makro- i mikroekonomiczne czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw w Polsce. W artykule przyjęto głównie dedukcyjne podejście do formułowania i analizy problemów badawczych. Wykorzystano w tym celu aktualną literaturę przedmiotu, fachowe czasopisma oraz odpowiednie akty prawne. (fragment artykułu)

The aim of this article is to show the importance of maintaining an appropriate level of financial liquidity, which is indispensable for undisrupted functioning of enterprise. The first part is devoted to analysis of financial liquidity definition, which is ambiguous and variously defined in the academic literature. The second part presents advantages of maintaining appropriate level of financial liquidity as well as the consequences of its loss. The paper is also discussing various ways of perceiving the value of possessed or desirable unit of liquidity by the entrepreneurs. There are also indicated micro- and macroeconomic factors, which significantly influence financial liquidity of any enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Goś W., Polityka rachunkowości a płynność finansowa, „Prawo Przedsiębiorcy", 41/2001.
 2. Hryszko A., Ubezpieczenia kredytów kupieckich, „Finansista", 6/2004.
 3. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przekł. M. Kalecki i S. Rączkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. Kozioł W., Sposoby kontrolowania i wpływania na poziom należności, "Serwis Finansowo-Księgowy", 17/2005.
 5. Łukasik G., Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego, AE Katowice, Katowice 1998.
 6. Michalskí G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004.
 7. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 8. Pluta W., Michalskí G., Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową? Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2005.
 9. Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty mikroekonomiczne i makroekonomiczne, red. U. Wojciechowska, SGH, Warszawa 2001.
 10. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 11. Sypel M., Zagrożenie płynności finansowej, "Prawo Przedsiębiorcy", 10/2002.
 12. Tokarski A., Tokarski M., Co wpływa na płynność finansową firmy i jak ją kontrolować, Serwis Finansowo-Księgowy, nr 20/2005.
 13. Tokarski A., Tokarski M., Jaką polityką kredytową powinna stosować firma, „Serwis Finansowo-Ksiegowy", 44/2005.
 14. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU z 2003 r. nr 60, poz. 535.
 15. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstw. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu