BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypczak Zofia
Tytuł
Zmiany struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2006
Changes in the pattern of households' expediture in Poland in 1995-2006
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 1, s. 8-17
Słowa kluczowe
Wydatki gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego, Konsumpcja gospodarstw domowych, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Household expenditures, Budgets of households, Consumption in household, Social and economic conditions
Abstrakt
Przeprowadzona przez autorkę analiza zmian w strukturze wydatków gospodarstw domowych pozwala na stwierdzenie, iż w latach 1995-2006 popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, niezależnie od ich przynależności do grup społeczno-ekonomicznych, wyraźnie przesunął się w kierunku artykułów nieżywnościowych. Znajdujemy się więc zdaniem autorki w tzw. fazie zmian strukturalnych, dokonujących się pod wpływem wzrostu dochodów. W większości grup społeczno-ekonomicznych zarysował się tzw. przemysłowy model konsumpcji. Jej zdaniem dalsza poprawa sytuacji materialnej społeczeństwa doprowadzi najprawdopodobniej -w trudnej do precyzyjnego określenia perspektywie czasu — do stopniowej serwicyzacji konsumpcji, polegającej na tym, że wydatki na usługi pochłaniają największą część wydatków gospodarstw domowych.

In her article, the author is analysing the changes in the pattern of expenditure made by households that occurred in Poland in 1995-2006. The surveys show that over that period there decreased, in total expenditure by Polish households, shares of expenses on foods, clothes and footwear, and — to a minor extent — on education; however, there took place an increase in the share of expenses on use of flats and energy carriers, healthcare, transport and communication as well as — interesting enough — on recreation and culture. In the majority of socioeconomic groups of Polish households, there has been outlined the so-called industrial model of consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cz. Bywalec, Wzrost konsumpcji usług, czyli serwicyzacja konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2.
  2. U. Griega, Wydatki i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i ocena ich racjonalności, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
  3. Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, pod red. M. Janoś-Kresło i B. Mroza, SGH, Warszawa 2006, rozdz. 5.
  4. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005, GUS, Warszawa 2007, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu