BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flotyńska Anna
Tytuł
Wpływ instrumentów podatkowych na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec
Influence of Tax Instruments on Investment Decisions of Businesses in Germany
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 41-56, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Podatki, Inwestycje, Ulgi inwestycyjne
Taxes, Investment, Investment incentives
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie wpływu zmian prawnych dotyczących zasad przyznawania dopłat inwestycyjnych oraz zmian w sposobie ustalania odpisów amortyzacyjnych na wielkość inwestycji rzeczowych realizowanych w Republice Federalnej Niemiec. Badaniem zostały objęte wyłącznie inwestycje rzeczowe brutto zrealizowane w latach 1992-2004. (fragment artykułu)

Real investments are one of the indicators of the economic situation. It shows the reaction ofbusinesses to growing sales possibilities and, consequently, it influences the employment and economic growth. That is the reason why it is such an important component of the state economic policy to give stimulus for the investment activity. The policy based on tax instruments giving stimulus for investments has been used in Germany for many years. Its main point is that the state gives up a part of its tax incomes. This money can be used by businesses for new investments. Bearing in mind the above context, the question can be asked how far this state policy meets the targets. The subject of this paper is to investigate the influence of tax instruments on real investments in Germany. This research is based on some statistical methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu: pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Bundesministerium der Finanzen, Übersicht über die Steuerrechtsänderungen seit 1964, Berlin 2004.
 3. Drees-Behrens C., Der Einfluss von Investitionsfördermaßnahmen auf betriebliche Investitionsentscheidungen. Eine Analyse aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Verlag Josef Eul, Bergisch Gladbach, Köln 1990.
 4. Gabler Wirtschaftslexikon, 15. Auflage, Gabler Verlag, Wiesbaden 2000.
 5. Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 6. Heimpold G., Zulagen - Zuschüsse - Darlehen? Zur Qualität regionalpolitischer Instrumente, „Wirtschaft im Wandel" 11/1998, Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
 7. Investitionszulagengesetz 1991 (BGB11 1991, 1322, 1333).
 8. Investitionszulagengesetz 1999 (BGB11 1997, 2070).
 9. Investitionszulagengesetz 2005 (BGB11 S. 3603).
 10. Kalka P., Postępy realnej integracji gospodarczej, w: Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), red. P. Kalka, J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 2004.
 11. Kaminski B., Strunk G., Einfluss von Steuern auf unternehmerische Entscheidungen, Studienreihe Steuern in der Unternehmenspraxis, München 2003.
 12. Köddermann R., Investitionen in Ostdeutschland: Struktur und steuerliche Förderung, Ifo Institut für Wirtschaftsforschung, München 1996.
 13. Lehmann H., Stierwald A., Investitionsförderung in Ostdeutschland - Ergebnisse einer empirischen Wirkungsanafyse, „Wirtschaft im Wandel", nr 5/2004, Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
 14. Ragnitz J., Investitionsförderung in Ostdeutschland - ein Reformvorschlag, „Wirtschaft im Wandel" nr 9/2005, Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
 15. Ragnitz J., Zur Fortsetzung der Investitionszulagefür die neuen Bundesländer: Ein Diskussionsvorschlag, „Presseermittlung" nr 32/2005, 15.08.2005, Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
 16. Sokolowski J., Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1991.
 17. Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 18. Sommer R., Fiskalpolitische Invesíitionsanreize. Ein Beitrag zu einer Theorie der Investitionsförderung, Verlag Rene F. Wilfer, Spardorf 1988.
 19. Statistisches Bundesamt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Inlandsproduktsberechnung (revidierte Vierteljahresergebnisse), „Fachserie" 18/2005, Reihe S.25, Zusatztabellen.
 20. Stierwald A., Investitionsförderung in Ostdeutschland: Wer profitiert von der Förderung? „Wirtschaft im Wandel", nr 3/2004, Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).
 21. Walica H., Inwestycje w strategii i taktyce przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2004.
 22. Bundesbank: http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_zeitreihen.php.
 23. Ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Jfo Geschäftsklima Deutschland, April 2005, München: http://www.cesifogroup.de/portal/page?_pageid=36,1899103&_dad=portal&_schema=PORTAL.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu