BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizgajski Jan
Tytuł
Rozwój instrumentów ekonomicznych wdrażania polityki ekologicznej
The Development of Economic Instruments, Which are Used in Ecological Policy
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 186-200, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna państwa, Polityka ekologiczna, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Ochrona środowiska
State ecological policy, Ecological politics, Economic instruments of environmental protection, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł przedstawia jak zmieniały się te instrumenty od początku przemian ustrojowych w Polsce. Ramy czasowe przeprowadzonego badania obejmują lata 1980-2005. Zakres merytoryczny obejmuje regulacje prawne wprowadzające nowe lub modyfikujące istniejące już instrumenty ekonomiczne oraz treści dotyczące tych instrumentów w kolejnych edycjach polityki ekologicznej państwa. W niniejszej pracy usystematyzowano poszczególne instrumenty i ukazano, w jaki sposób zostały one Wdrożone do polskiego systemu prawnego. (fragment artykułu)

The article is an analysis of the development of economic instruments, which are used to realize ecological policy in Poland. It shows three key documents called Ecological Policy of State, which were published in 1991-2002. It focuses on the different attitude towards the role of economic instruments. The mentioned documents were reported as new or modified old market mechanisms. Moreover the author is trying to check if the proposed changes have been already implemented into the polish legal system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska -w Polsce, red. K. Górka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 2. Barde J.-Ph., Economic Instruments in Environmental Policy: Lessons From The OECD Experience and Their Relevance to Developing Economies, OCDE/GD(93)193, Working Paper 92/1994.
 3. Czaja S., Fiedor B., Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, I-BIS, Wrocław 1999.
 4. Developing Effective Packages of Environmental Policy Instruments in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (EECCA): Experience and Directions for Reform, OECD, Paris, CCNM/ENV/EAP(2003)4.
 5. II polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa 2000.
 6. Komunikat po Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów z 20.05.1999, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, http://www.kprm.pl.
 7. Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska, B. Fiedor, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia z dnia 1997 r. DzU z 1997 r. nr 78 poz. 483.
 9. Kozłowski S., Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, red. A. Papuziński, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.
 10. Levett R., Instrumenty ekonomiczne wdrażania polityki ekologicznej, Fundacja ECOBALTIC, Freiburg 1997.
 11. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., http://www.pwn.pl.
 12. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002.
 13. Polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa 1991.
 14. Smagacz M., Historia Administracji, http://www.administracja.info.
 15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, DzU z 2001 r. nr 63, poz. 639.
 16. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji DzU z 2005 r. nr 281, poz. 2784.
 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627.
 18. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym DzU z 2002 r. nr 200, poz. 1682.
 19. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska DzU z 1980 r. nr 3, poz. 6.
 20. Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy Prawo górnicze DzU z 1991 r. nr 31, poz. 128.
 21. Wielka internetowa encyklopedia multimedialna onet.pl, http://www.onet.pl.
 22. ŻukowskaH., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska naturalnego, Lublin 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu