BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antkowiak Jakub, Chmielewska Natalia, Poznańska Maria, Sielicka Maria, Tichoniuk Mariusz
Tytuł
Walidacja jako narzędzie weryfikacji doboru metod postępowania
Validation as Tool to Verify the Appropriate Acting
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 201-214, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Badanie jakości, Zarządzanie jakością, Towaroznawstwo żywności
Quality research, Quality management, Food commodities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie walidacji jako sposobu oceny wyboru metody postępowania pod kątem zgodności ze stawianymi jej wymaganiami definiującymi metodę i pozwalającymi określić jej przydatność do określonych zadań. Postępowaniu walidacyjnego poddana została metoda refraktometrycznego oznaczania substancji rozpuszczalnych w sokach owocowych i warzywnych wg normy PN-EN 12143:2000. Za pomocą postępowania walidacyjnego sprawdzona została przydatność tej metody do oznaczania substancji rozpuszczalnych w sokach owocowych w laboratorium Katedry Towaroznawstwa Artykułów Spożywczych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. (fragment artykułu)

Each decision is biased with some level of uncertainty connected with the accuracy of taken activities. The crucial thing in solving particular assignment is the certainty weather the tools and means were chosen properly. It does not matter that it is chemical measurement or activity from the economical practise, validation procedure ensures the evidence of good choice. It is an objective confirmation that all stated requirements were fulfilled. The validation procedure includes the description of assignment and its realisation circumstances. It takes also into consideration costs, risk and technical requirements associated with the method. Thanks to the wide practical application of the validation procedure such approach of verifying is exploited in many arrangements connected with the quality systems both in laboratories and in food industry companies. The validation of the method, that was chosen to solve the problem, provides a lot of information about factors that have crucial impact on the quality of the final result. The right prepared method description gives an opportunity to assess all available tools. The fundamental goal of this compilation was the introduction of the issues associated with method validation and finding solution in a rational way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce, red. K. Górka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 2. Barde J.-Ph., Economic Instruments in Environmental Policy: Lessons From The OECD Experience and Their Relevance to Developing Economies, OCDE/GD(93)193, Working Paper 92/1994.
 3. Czaja S., Fiedor B., Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, I-BIS, Wrocław 1999.
 4. Developing Effective Packages of Environmental Policy Instruments in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (EECCA): Experience and Directions for Reform, OECD, Paris, CCNM/ENV/EAP(2003)4.
 5. II polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa 2000.
 6. Komunikat po Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów z 20.05.1999, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, http://www.kprm.pl.
 7. Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska, B. Fiedor, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia z dnia 1997 r. DzU z 1997 r. nr 78 poz. 483.
 9. Kozłowski S., Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, red. A. Papuziński, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.
 10. Levett R., Instrumenty ekonomiczne wdrażania polityki ekologicznej, Fundacja ECOBALTIC, Freiburg 1997.
 11. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., http://www.pwn.pl.
 12. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów, Warszawa 2002.
 13. Polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa 1991.
 14. Smagacz M., Historia Administracji, http://www.administracja.info.
 15. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, DzU z 2001 r. nr 63, poz. 639.
 16. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji DzU z 2005 r. nr 281, poz. 2784.
 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DzU z 2001 r. nr 62, poz. 627.
 18. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym DzU z 2002 r. nr 200, poz. 1682.
 19. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska DzU z 1980 r. nr 3, poz. 6.
 20. Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy Prawo górnicze DzU z 1991 r. nr 31, poz. 128.
 21. Wielka internetowa encyklopedia multimedialna onet.pl, http://www.onet.pl.
 22. ŻukowskaH., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska naturalnego, Lublin 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu