BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niszczota Paweł
Tytuł
Arbitraż z wykorzystaniem kombinacji derywatów a GPW
Multi-derivative Arbitrage and its Application on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 128-139, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Arbitraż gospodarczy, Rynek kapitałowy, Instrumenty rynku kapitałowego, Strategia inwestycyjna
Commercial arbitration, Capital market, Capital market instruments, Investment strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Praca ta ma za zadanie przedstawienie dwóch wariantów arbitrażu wykorzystującego kombinacje derywatów, a ponadto zbadanie, czy na polskim rynku kapitałowym istnieją sprzyjające warunki dla zastosowania tego typu strategii inwestycyjnych. W artykule zaproponowano pewne narzędzia umożliwiające dokonanie bezpośredniego porównania kursów derywatów pod kątem potencjalnej operacji arbitrażu. Z ich uwzględnieniem wskazano metody oceny miary zysku arbitrażowego, by następnie wskazać sposoby konstrukcji poszczególnych strategii arbitrażowych. Ponadto dokonano identyfikacji zarówno czynników korzystnie, jak i niekorzystnie oddziałujących na operację arbitrażu. Przy analizie zagadnienia posłużono się danymi pochodzącymi z okresu od momentu rozpoczęcia notowań poszczególnych derywatów do marca 2006 roku; uwzględniono wszystkie z notowanych derywatów występujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). (fragment artykułu)

In this paper the author has presented two varieties of arbitrage which utilizes combinations of derivatives: arbitrage with the appliance of two derivatives and synthetic arbitrage. In consideration of the former, the article contains a brief analysis of each derivative available on the Warsaw Stock Exchange. Although, as presented at one point, certain facilitations have been incorporated, many difficulties still remain for this sort of practice - the negative factors of greatest magnitude being the still unacceptable level of transaction costs and the poor liquidity of the derivatives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baird A. J., Rynek opcji, Strategie inwestycyjne i analiza ryzyka, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 2. Fierla A., Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 3. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 1998.
 4. Hull j., Options, futures and other derivatives. Upper Saddle River, Prentice Hall, New York 2003.
 5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. Ratajczak L. A., Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 7. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 8. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynkowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
 9. Wojciechowski L, Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 10. www.bossa.pl.
 11. www.gpw.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu