BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasierbek Karolina
Tytuł
Budżetowanie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu
Budgeting of Costs of Sales and Costs of Management
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 77-91, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i instrumenty funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Koszty pośrednie, Budżetowanie, Koszty sprzedaży
Management accounting, Indirect costs, Budgeting, Cost of sales
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie zawiera wyjaśnienie, czym jest tradycyjne oraz nowoczesne budżetowanie. W dalszej części pracy scharakteryzowano specyfikę kosztów pośrednich, a także przedstawiono determinanty efektywnego budżetowania. Następnie opisano praktyczne podejścia w ujęciu tradycyjnym stosowane przy budżetowaniu kosztów zarządu oraz kosztów sprzedaży. Ostatnia część pracy dotyczy nowoczesnej metody budżetowania, którą jest budżetowanie w warunkach kosztów działań. Opracowanie powstało na podstawie o literatury naukowej oraz artykułów zaczerpniętych ze współczesnej prasy naukowej z zakresu rachunkowości zarządczej oraz controllingu. (fragment artykułu)

The article describes methodes of budgeting of costs of sales and costs of management in terms of traditional responsibility account and activity based budgeting. The budgeting of these types of costs is especially difficult and causes financial controllers many problems, besause these costs do not change, when the number of produced products changes. Therthore it is key to distinguish responsibility places existing in a company and establish an appripriate classification of the costs, when the traditional budgeting is implemented. Regarding to activity based budgeting a model of standard costs should be established. It contains different activities, entities which drives the costs as well as a variable and fixed part of costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk 2002.
 2. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 3. Gazda M, Budżetowanie kosztów „ niebezpośrednich - niezmiennych " -jak zapanować nad ciągfym wzrostem?, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", Nr 1/2002.
 4. Jakubiec I., Budżetowanie - narzędzie przekształcania strategii w działanie, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", Nr 12/2001.
 5. Jaruga A. A., Nowak W., A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 6. Kotapski R., Zjawin G., Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności za koszty w przedsiębiorstwie budowlanym, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", Nr 6/2002.
 7. Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 8. Lipiński W., Papiński M., Budżetowanie kosztów pośrednich, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", Nr 5/2001.
 9. Marzec J., Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Warszawski, Warszawa 2002.
 10. Piosik A., Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 11. Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 12. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. 2, red. G. K. Świderska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 13. Rybaczyk K., Zastosowanie rachunku kosztów działań do kalkulacji i analizy kosztów obsługi klientów, Zeszyty Teoretyczne Rady Narodowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Nr 46/1998.
 14. Szychta A., Budżetowanie kosztów w przekroju działań, Zeszyty Teoretyczne Rady Narodowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Nr 46/1998.
 15. Świderska G. K., Olszewski K., Pileszek M., Wpływ rachunku kosztów na proces budżetowania -część I, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", Nr 10/2001.
 16. Świderska G. K., Olszewski K., Pileszek M., Wpływ rachunku kosztów na proces budżetowania -część II, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", Nr 11/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu