BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubalski Grzegorz P.
Tytuł
Wójt jako organ orzekający w postępowaniu dotykającym interesu prawnego gminy
The Commune Mayor as the Adjudicating Authority in Proceedings Affecting the Municipality's Legal Interests
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 1-2, s. 72-85
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Gmina, Ustawa o samorządzie gminnym
Public administration, District, Polish Local Government Act
Abstrakt
W praktyce wójt jako organ administracji publicznej często staje wobec prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego interesu prawnego gminy, której jednocześnie jest organem wykonawczym. Przeciwko takim sytuacjom dość jednomyślnie opowiada się zarówno doktryna, jak i orzecznictwo. W niniejszym artykule przedstawiono krytyczny przegląd podnoszonych argumentów, w celu wykazania, że w świetle obowiązującego prawa połączenie w jednym postępowaniu gminy jako strony i wójta tejże gminy jako organu orzekającego jest dopuszczalne i akceptowalne. (abstrakt oryginalny)

In practice, the Commune Mayor, as a body of public administration, frequently encounters the need to conduct administrative proceedings, which affect the legal interests of the municipality, where he is simultaneously the executive authority. Both the doctrine and the line of judgements reasonably unanimously oppose such situations. This article presents a critical view of the arguments raised to demonstrate that, in the light of the applicable law, the combination of the Commune Mayor as a party and as the adjudicating authority in the same municipality in the same proceedings is admissible and acceptable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. J. Antkowiak: Organ gminy a jej interes prawny, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2005, nr 1-2, ss. 121-144.
  2. W Chróścielewski: Gmina jako strona postępowania administracyjnego - konsekwencje prawne uchylenia art. 27a k.p.a., „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 4, ss. 21-29.
  3. W Chróścielewski: Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez jej organ, „Państwo i Prawo" 2003, z. 4, ss. 32-44.
  4. W Chróścielewski: Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, ss. 239-244.
  5. Z. Niewiadomski i inni: Prawo administracyjne, Lexis-Nexis, Warszawa 2005, ss. 40-43.
  6. J. Strzebińczyk: Komentarz do art. 95 kc, (w:) Kodeks cywilny Komentarz. Praca zbiorowa pod redakcją E. Gniewka, CH. Beck, Warszawa 2006.
  7. A. Szewc: Z problematyki art. 39 ustawy o samorządzie gminnym, „Państwo i Prawo" 2004, z. 6, s. 55.
  8. J.E Tarno: Status prawny jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowym, „Państwo i Prawo" 2006, z. 2, ss. 13-29.
  9. M. Wierzbowski i inni: Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 97.
  10. J. Znamiec: Gmina jako strona jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo" 1994, z. 6, ss. 43-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu