BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mliczewska Danuta
Tytuł
Historyczny i racjonalny system podatkowy
Historical and rational tax system
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 1, s. 17-22
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatki, Teoria opodatkowania, Polityka podatkowa
Tax system, Taxes, Taxation theory, Tax policy
Abstrakt
Autorka pisze, że historyczny (realnie funkcjonujący) system podatkowy w każdym państwie lub ugrupowaniu integracyjnym może być poddany ocenie. Dokonuje się jej na podstawie określonych kryteriów, którymi mogą być m.in. skuteczność, wydajność, stopień komplikacji systemu, elastyczność, czytelność, zgodność z kanonami (zasadami) tworzenia podatków i systemów podatkowych. Realnie funkcjonujące systemy podatkowe mogą być ocenione przez teoretyków podatku, a także przez praktyków gospodarczych, podatników itd. Znacznie bardziej kłopotliwe autorce wydaje się zdefiniowanie racjonalnego systemu podatkowego (postulowanego, modelowego). Inaczej bowiem kwestie racjonalności systemu widzą reprezentanci prawa podatkowego, inne są przesłanki racjonalności, których dopatrują się w systemach podatkowych przedstawiciele nauki ekonomii.

The goal of the article is to put into order the basic notion categories related to taxes and tax systems. The author provides there a few dozens of definitions of those notions taken from the selected book publications on the subject matters of taxes whose authors are both lawyers and economists. As the presentation shows, despite the common opinions formulated by authors, which usually begin from the words: „...in the literature on the subject matter, usually under the notion of tax (tax system) it is understood...", there is no consent among those writing on the topics what tax is, how to define the tax system, what differs a historical tax system from a rational tax system. Besides the presentation of various definitions, the author suggests in her article her own understanding of these notions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2006, s. 37.
 2. J. Ciach, Transformacja systemu podatkowego w Polsce latach 90., "Bank i Kredyt" 2001, lipiec.
 3. S. Dolata, Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Uniwersytet Opolski, Opole 1999, s. 49.
 4. Efektywność a sprawiedliwość, pod red. J. Wilkina, Key Text, Warszawa 1997.
 5. Z. Federowicz, Instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1965, s. 172-178.
 6. P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 442.
 7. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 214.
 8. F. Grądalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa 2006, s. 23.
 9. A. Krajewska, Podatki. Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004, s. 208-218.
 10. Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, pod red. B. Samojlika, SGH, Warszawa 2006, s. 4.
 11. J. Kulicki, A. Krawczyk, P. Sokół, Leksykon podatkowy, PWE, Warszawa 1998, s. 319.
 12. D. Mliczewska, Polski system podatkowy, LAM, Warszawa 1997.
 13. E. Nojszewska, Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, w serii: "Monografie i Opracowania" nr 502, SGH, Warszawa 2002.
 14. Podatki w Unii Europejskiej. Harmonizacja czy konkurencja podatkowa, pod red. D. I. Bukowskiego, M.K. Pypcia, Politechnika Łódzka, Łódź 2007, s. 115-130.
 15. Prawo podatkowe, pod red. L. Etela, Difin, Warszawa 2005, s. 45.
 16. Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 958.
 17. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 26-27.
 18. R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s. 53-51.
 19. W. Ziółkowska, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, WSB, Poznań 2005, s. 110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu