BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bromberek Marcjanna, Gawęcka Joanna, Jacewicz Anna, Kantecki Szymon, Tichoniuk Mariusz
Tytuł
Projektowanie i weryfikacja systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP na przykładzie produkcji herbaty
The Health Safety Assurance System, HACCP, Preparation and Verification in the Tea Production
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 157-168, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Produkcja żywności, Bezpieczna żywność
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Food production, Safe food
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BELiN
Abstrakt
Przedstawiono etapy działań podjętych w celu zaprojektowania systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "BELiN" z Poznania, zajmującym się produkcją herbaty. Omawiane przedsiębiorstwo posiadało już wdrożony i funkcjonujący system zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP, a współuczestnicząc w całym przedsięwzięciu, chciało między innymi zweryfikować poprawność już funkcjonujących tam rozwiązań. W wyniku podjętych prac wprowadzenia systemu HACCP, po przeprowadzeniu analizy zagrożeń, zdefiniowane zostały dwa krytyczne punkty kontroli: magazynowania surowców i opakowań oraz konfekcjonowanie, a także siedem punktów kontrolnych. Zasugerowane w nowym projekcie rozwiązania okazały się zbieżne z rozwiązaniami stosowanymi w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "BELiN".

The novelised law about health and nutrishment conditions (dated: 30th October 2003) impose restrictions for all businesses engaged in food production and distribution to take up actions that lead to HACCP system implementation. This would assure that all their products are safe to consumers health. The implementation of health safety assurance system in food industry results not only come out from the necessity to match the EU requirements and polish legislation, but are also connected with businessmen's responsibility for products safety and with the economical and marketing factors. The objective of the project was to prepare the health safety assurance system, HACCP, for implementation in tea production paying particular attention to the practicality of the plan upon its introduction within the organization and system's verification based on company's implemented and already functioning system. The realization of the project allowed its participants to broaden their experience and to verify in practical application the knowledge gained during the studies. Step by step, using our theoretical knowledge, we built up the foundations of system that was actually effectively adopted in the particular enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Codex Alimnetarius: Guideslines for the application of the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system, CAC/GL 18-1993.
  2. Dyrektywa Rady EWG, nr 93/43 z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych.
  3. ISO 22000:200x System zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania.
  4. Rozporządzenie MZiOS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami, [2002], DzU nr 234 poz. 1979.
  5. Turlejska H. [2003], Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorcy.
  6. Turlejska H. Pelzner U. [2003], Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. Poradnik dla kierującego zakładem, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 30 października 2003r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, [2003], DzU nr 208 poz. 2020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu