BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Elżbieta
Tytuł
Człowiek wobec bezrobocia
Źródło
Przegląd Organizacji, 2008, nr 4, s. 22-25
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Stres psychologiczny, Psychologia pracy, Psychologia jednostki
Unemployment, Psychological stress, Industrial psychology, Individual psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problemy związane z bezrobociem są w punkcie zainteresowania wielu dziedzin nauki – ekonomii, socjologii, psychologii. Autorka skupia się w artykule na jego psychologicznych aspektach. Swoje zainteresowania koncentruje na kilku wybranych zagadnieniach, takich jak utrata pracy, stres związany z bezrobociem, fazy bezrobocia, psychologiczna sylwetka bezrobotnego, sposoby radzenia sobie z utratą pracy, opinie pracodawców o bezrobociu i bezrobotnych. Poznanie psychologicznych prawidłowości związanych z funkcjonowaniem bezrobotnych pozwala lepiej przeciwdziałać jego negatywnym skutkom, zarówno społecznym, ekonomicznym, jak i psychologicznym. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. BAŃKA (1992), Jak definiuje się bezrobocie z perspektywy psychologicznej, w: Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, A. BAŃKA (red.), Wyd. Print-B, Poznań, s.22.
 2. T. CHIRKOWSKA-SMOLAK (2000), Aktywność bezrobotnych w świetle psychologicznych modeli poszukiwania pracy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXII, zeszyt 4, s.146-166.
 3. T. CHIRKOWSKA-SMOLAK, Poszukiwanie pracy, w: Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, T. CHIRKOWSKA-SMOLAK, A.CHUDZICKA (red.), Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 23.
 4. T. CHIRKOWSKA-SMOLAK (2004), Poszukiwanie pra cy jako strategia radzenia sobie w sytuacji bezrobocia, w: Psychologia, Bezrobocie jako wyzwanie, t. 6, Z. RATAJ CZAK (red.), Wyd. UŚ, Katowice, s. 81-96.
 5. A. CHUDZ1CKA (2004), Radzenie sobie z brakiem pracy jako funkcja poczucia zagrożenia, w: Bezrobocie jako wyzwanie, Z. Z. RATAJCZAK (red.), Psychologia t. VI, Katowice, s. 63-64.
 6. M. DOLECKA (1997), Psychologiczne skutki bezrobocia, Annales UMSC, Lublin, vol. XXXI, Sectio H., s. 21.
 7. R. DERBIS, Różnice w doświadczeniu braku pracy, w: Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, T. CHIRKOWSKA-SMOLAK, A.CHUDZICKA (red.), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 2004, s. 103-117.
 8. E. DOLNY, J. MELLER, Z. WIŚNIEWSKI (1998), Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń, s. 65.
 9. B. MAKSELON-KOWALSKA (2004), Typologia zachowań zaradczych w sytuacji utraty pracy, [w]: Psychologia, Bezrobocie jako wyzwanie, t. 6., Z. RATAJCZAK (red,), Wyd. UŚ, Katowice, s. 39-59.
 10. P. MOSIEK (2001), Typy osobowości bezrobotnego. Jednostkowy i rodzinny wymiar jego egzystencji. "Edukacja Ustawiczna Dorosłych", nr 4, s. 116-122.
 11. Opinie o rynku pracy i zagrożenie bezrobociem w latach 2001-2007, komunikat z badań (03.2007), CBOS, www.cbos.pl
 12. I. RESZKE (1999), Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice.
 13. S. RETOWSKI (1996), Zróżnicowanie psychologicznych reakcji na bezrobocie: bierni, przystosowani, desperaci i wyrachowani, "Przegląd Psychologiczny", tom 38, nr 1-2, s. 161-178.
 14. P. WARR (2004), Psychologiczne skutki długotrwalego bezrobocia, w: Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, T. CHIRKOWSKA-SMOLAK, A.CHUDZICKA (red.), Wyd. Nauk, UAM, Poznań, s. 145-146.
 15. A. WILCZYŃSKA-KWIATEK, Psychologiczny portret własny w sytuacji utraty pracy, w: Bezrobocie jako wyzwanie, Z. RATAJ CZAK (red.), Psychologia, t. 6, Katowice, s. 100.
 16. F. ZNANIECKI (1999), Socjologia bezrobotnych, w: Socjologia bezrobocia, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice, s. 53.
 17. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu