BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia
Tytuł
Dobór menedżerów do firm międzynarodowych działających w Polsce - wyniki badań empirycznych
Staffing of Managers in International Companies Operating in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 258-265, bibliografia 5 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Rekrutacja kadr kierowniczych, Menedżer, Kwalifikacje menedżera, Menedżer międzynarodowy, Organizacje międzynarodowe
Recruitment of management staff, Manager, Managerial qualifications, International manager, International organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie procesu pozyskiwania kadry menedżerskiej (rekrutacji, selekcji, wprowadzenia do pracy) do przedsiębiorstw międzynarodowych prowadzących działalność na polskim rynku w kontekście umiędzynarodowienia zarządzania i różnic kulturowych. Badania przeprowadzono wśród kadry kierowniczej różnych szczebli: top managementu, średniego szczebla, niższego szczebla.

This article presents the results of the research project conducted in 34 international companies in Poland. On the basis of data received from companies belonging to the "triad models of management" which arc Asian, American and European firms, the author presents the state of practice in staffing managers to these companies. This study shows the recruitment methods, selection and placement techniques for managerial positions in the international companies in Poland. The author indicates the crucial meaning of the cultural context of management because it determines the choice of recruitment tools with reference to this group of employees that worldwide operations and successful businesses depend on.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chelpa S., Wybrane problemy metodologiczne badań międzykulturowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032, AE, Wrocław 2004.
  2. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
  3. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, AE, Kraków 2003.
  4. Schroeder J., Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym, AE, Poznań 2000.
  5. Żorska A., Korporacje międzynarodowe w Polsce, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu