BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stosik Aneta, Zarzycki Piotr
Tytuł
Zasoby kadrowe polskich schronisk górskich wobec rozwoju turystyki międzynarodowej
Human Resources in Polish Youth Hostels in Sudety Mountains in the Context of International Tourism Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 283-290, bibliografia 11 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Organizacje turystyczne, Turystyka międzynarodowa, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie
Tourism market, Tourism organisation, International tourism, Personnel process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie na rosnącą potrzebę zmian w organizacjach turystycznych badanego obszaru, ukierunkowanych na zasoby ludzkie oraz wyższą dbałość o realizację funkcji personalnej. Badaniu poddano 20 schronisk górskich, omówiono ich sytuację oraz realizację podstawowych funkcji zarządzania zasobami niematerialnymi.

The article describes elements of nonmaterial resources management in Polish youth hostels in Sudety Mountains. The article points out need the to change the competition advance strategy which should be based on European Union recommendations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bnitnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 2000.
 2. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice 2002.
 3. Chomątowska B., Czynniki warunkujące użyteczność ocen pracowniczych, [w:] Sukces w zarządzaniu, red. T. Listwan, S. Witkowski, AE, Wrocław 2001.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company Real Valve by Measuring its Hidden Brain Power, Piatkus, London 1997.
 5. Pene J., Menedżerowie w uczącej się organizacji, "Przegląd Organizacji" 1999 nr 5.
 6. Podstawy zarządzania. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, red. B. Olszewska, AE, Wrocław 2004.
 7. Stosik A., Behawioralne determinanty sukcesu biznesmenów w organizacjach przedsiębiorczych, rozprawa doktorska, AE, Wrocław 2003.
 8. Stosik A., Kierunek zmian zarządzania w organizacjach usługowych branży sportowo-rekreacyjnej, materiały niepublikowane, przygotowane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Zmiany w procesie zarządzania przedsiębiorstwem", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, listopad 2005.
 9. Stosik A., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małych firmach, Zarządzanie wiedzą "' przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 10. Sukces w zarządzaniu - problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, red. T. Listwan, S. Witkowski, AE, Wrocław 2001.
 11. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu