BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tracz Katarzyna
Tytuł
Kształtowanie kadr administracji publicznej w Wielkiej Brytanii
Human Resources Management Within Public Administration in Great Britain
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1130, s. 299-306, bibliografia 11 poz.
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami : kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych
Słowa kluczowe
Metody doboru kadry kierowniczej, Rekrutacja kadr kierowniczych, Administracja publiczna
Methods of selecting the executives, Recruitment of management staff, Public administration
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
W artykule zaprezentowano sposób kształtowania kadr administracji publicznej w Wielkiej Brytanii, wypracowany na podstawie reform zapoczątkowanych przez M. Thatcher. Zmiany maiły przekształcić tradycyjny system zdominowanej przez zawodowych biurokratów administracji państwowej w system zarządzania sektorem publicznym przez profesjonalnych menedżerów.

The purpose of this paper is to present the ways of human resources management within public administration in Great Britain. The article starts with the identification of reforms that facilitated the transformation of the public administration model, from the bureaucratic to the managerial one, which is market-oriented. In the next part of the paper the attention is focused on a feature of the British Civil Service, which role is to manage public organizations in a strategic way. A brief description of self-administration and directions it is taking has also been included in this paper. The last point of interest is an attempt to evaluate human resources management within public administration in Great Britain and to identify the possible ways of implementing its solutions in Eastern and Central Europe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chapman R., OToole B.J., The role of the Civil Service: A Traditional View in Period of Change, "Public Policy and Administration" 1995, vol. 10.
  2. Jabłoński A., Anglosaskie koncepcje legitymizacji administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, red. A. Ferens, I. Macek, UW, Wrocław 2002.
  3. Jabłoński A., Tendencje przeobrażeń administracji publicznej na Zachodzie, [w:] Administracja i polityka. Wprowadzenie, red. A. Ferens, I. Macek, UW, Wrocław 1999.
  4. Hondegham A., Putseys A., Zawieranie kontraktów z urzędnikami służby cywilnej wyższego szczebla, [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004.
  5. Horton S., Unowocześnianie brytyjskiej służby cywilnej: Służba cywilna XXI wieku, [w:] Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004.
  6. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, Warszawa 2004.
  7. Macek [., Zasoby europejskiej administracji publicznej, [w:] Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna, red. R. Wiszniowski, UW, Wrocław 2005.
  8. Metcalfe L., Conviction Politics and Dynamie Conservatis: Mrs Thatcher Managerial Revolution, "International Political Science Review" 1993, vol. 4 nr 4.
  9. Szaban J., Służba cywilna w wybranych krajach Unii Europejskiej, "MBA" 2003 nr 5.
  10. Szreniawski J., Wstęp do nauki administracji, Wydawnictwo MORPOL, Lublin 2002.
  11. Smith M.J., Reconceptualizing the British State: Theoretical and Empirical Challenges to Central Governemnt, "Public Administration" 1998, vol. 96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu