BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maleszka Alicja, Gąsiorowska Marta, Balon Urszula (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wdrożenie systemu HACCP w zakładach utylizacji odpadów pochodzenia mięsnego z uwzględnieniem kosztów wdrożenia
Implementation of the HACCP System in a Meat Waste Utilization Plant, Taking into Consideration the Implementation Costs
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 717, s. 81-97, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Przemysł mięsny, Utylizacja odpadów, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Zarządzanie jakością, Systemy jakości
Commodity science, Food commodities, Meat industry, Waste utilization, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Quality management, Quality systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z niezbędnych elementów funkcjonowania zakładów przetwórstwa odpadów poubojowych jest stosowanie skutecznego systemu kontroli procesu wytwórczego. Powszechnie wprowadzanym systemem jest HACCP mający zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne produktu, a z wprowadzeniem którego wiążą się omówione w artykule koszty. Ponadto przedstawiono schemat blokowy procesu przerobu odpadów poubojowych, krwi i pierza oraz wstępną analizę zagrożeń w przemyśle utylizacyjnym dla pięciu etapów procesu.

The paper deals with the implementation of the HACCP system, including the implementation costs, the problem being exemplified by a meat waste utilization plant. The direct cost of the implementation and maintenance of the HACCP system turned out to be quite low as compared with other necessary expenses connected, first of all, with the adjustment of the plant so that it met the technical requirements. However, the implementation of the system necessitated a direct involvement of the management and all the personnel. The costs connected with the implementation of the HACCP system in the researched enterprise were mainly the costs of its modernization. The enterprise bore also the costs connected with environment protection, i.e. the costs of modernization of the biological treatment plant and the biofilter. The analysis of the researched enterprise shows that the highest costs connected with the implementation of the HACCP system are those which are paid for modernization and adaptation of the plant to meet the requirements of the system (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Rady 90/667/EC Odpady PM/AH wprowadzająca ustalenia weterynaryjne w dysponowaniu i przetwarzaniu odpadów zwierzęcych wprowadzanych na rynek i dla prewencji przed patogenami: w paszach pochodzenia zwierzęcego i z ryb oraz uzupełniająca Dyrektywę 90/425 EEC.
 2. Kołodziej P., Aktualna sytuacja w przemyśle utylizacyjnym, materiały konferencyjne PZPP, Warszawa, 22.01.2001 r.
 3. Możliwości i efekty stosowania alternatywnych do mączek mięsnokostnych MMK surowców białkowych w produkcji pasz przemysłowych, materiały konferencyjne CLPP, Puławy, 14-15.05.2001 r.
 4. PN-92/R–64809: Wytyczne sanitarno-higieniczne w produkcji mączek paszowych i tłuszczów technicznych pochodzenia zwierzęcego.
 5. Rozporządzeniu MRiGŻ z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz (Dz.U. 2001, nr 22, poz. 254).
 6. Rozporządzenie MRiRW do ustawy weterynaryjnej zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych, ich części oraz odpadów poubojowych (Dz.U. z 2001 r., nr 22, poz. 255).
 7. Dzwolak W., Ziajka S., Podstawy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, Studio 108, Olsztyn 1999.
 8. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., HACCP. Koncepcja i system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, SIT Spoż., Warszawa 1999.
 9. Korol W., Aktualne kierunki w produkcji i użytkowaniu pasz przemysłowych, "Pasze Przemysłowe" 2001, nr 9.
 10. Code of Practice on Good Animal Feeding-draft. Codex Alimentarius Commission, CL 2000/30-AF.
 11. Dyrektywa Rady 99/534/UE w sprawie środków dotyczących przetwarzania niektórych odpadów zwierzęcych w celu ochrony przed zakaźną chorobą gąbczastego zwyrodnienia mózgu, poprawiająca Decyzję Komisji nr 97/735/UE.
 12. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz.u.01.123.1350).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu