BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boratyńska Agata
Tytuł
Zasada minimaksu i procedury optymalne w statystycznych problemach decyzyjnych przy niepełnej informacji a priori
Minimax Principle and Optimal Procedures in Statistical Decision Problems with Incomplete Information a Priori.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2008, nr 549, 173 s., rys., tab., bibliogr. s.161-173
Słowa kluczowe
Badania statystyczne, Wnioskowanie statystyczne, Analiza danych statystycznych, Rozkład cech statystycznych, Informacja statystyczna, Estymatory, Estymacja, Przegląd literatury
Statistical surveys, Inferential statistics, Statistical data analysis, Statistical feature distribution, Statistical information, Estimators, Estimation, Literature review
Abstrakt
Omówiono podstawowe pojęcia statystycznego problemu decyzyjnego. Przedstawiono klasy rozkładów a priori rozważane przy badaniu odporności modeli bayesowskich. Zaprezentowano wyniki dotyczące estymatorów i predyktorów minimaksowych i Γ-minimaksowych. Następnie omówiono estymatory i predyktory warunkowo Γ-minimaksowe i o Γ-minimaksowej utracie a posteriori jako procedury optymalne na zaburzeniu rozkładu a priori. Przedstawiono także zastosowanie powyższych metod w działalności ubezpieczeniowej (określenie wysokości składek ubezpieczeniowych na podstawie prognozowania liczby i wielkości roszczeń).

In this article basic concepts of statistical decision problems were discussed. Results concerning minimax and Γ-minimax estimators and predicates were presented. Also assessing of rates of premium on basis of claims forecasting. (KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitchison J., Dunsmore I.R. (1975), Statistical Prediction Analysis, Cambridge University Press, London.
 2. Amrhein P. (1995), Minimax estimation of proportions under random sample size, J. Amer. Statist. Assoc. 90, 1107-1111.
 3. Aubin J.P. (1979), Mathematical Methods of Game and Economy Theory, North-Holland. Baron M. (2000). On statistical inference under asymmetric loss functions, Statistics and Decisions 18, 367-387.
 4. Bartoszewicz J. (1989), Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
 5. Basu S. (1994), Variations of posterior expectations for symmetric uni-modal priors in a distribution band, Sankhya, Ser. A 56, 320-334.
 6. Basu S. (2000), Bayesian robustness and Bayesian nonparametrics, w: Robust Bayesian Analysis, D.R. Insua, F. Ruggeri (red.), Lectures Notes in Statistics 152, Springer-Verlag, New York, 223-240.
 7. Basu S., DasGupta A. (1995), Robust Bayesian analysis with distribution bands, Statistics and Decisions 13, 333-349.
 8. Bayarri M.J., Berger J.O. (2004), The interplay of Bayesian and frequentist analysis, Statistical Science 19, 58-80.
 9. Bayes T. (1763), An essay towards solving a problem in the doctrine of hances, Phil. Trans. Roy. Soc. 53, 370-418, 54, 96-325; przedruk: Biomerika 45 (1958), 293-315.
 10. Belitser E.N., Levit B.Y. (1996), Asymptotically minimax nonparametric regression in L2, Statistics 28, 105-122.
 11. Berger J.O. (1984), The robust Bayesian viewpoint, w: Robustness of Bayesian Analysis, J. Kadane (red.), North Holland, Amsterdam, 63-124.
 12. Berger J.O. (1985), Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer Verlag, New York.
 13. Berger J.O. (1990), Robust Bayesian analysis: sensitivity to the prior, J. Statist. Plann. Inference 25, 303-328.
 14. Berger J.O. (1994), An overview of robust Bayesian analysis, Test 3, 5-124 (z dyskusją).
 15. Berger J.O. (2000), Bayesian Analysis: A look at today and thoughts of tomorrow, J. Amer. Statist. Assoc. 95, 1269-1277.
 16. Berger J., Berliner L.M. (1986), Robust Bayes and empirical Bayes analysis with e-contaminated priors, Ann. Statist. 14, 461-486.
 17. Bernardo J.M., Smith A.F.M. (1994), Bayesian Theory, J. Wiley, Chichester.
 18. Berry J.C. (1989), Bayes Minimax estimation of a Bernoulli p in a restricted parameter space, Commun. Statist. -- Th. Meth. 18, 4607-4616.
 19. Betro B., Guglielmi A. (2000), Methods for global prior robustness under generalized moment conditions, w Robust Bayesian Analysis, D.R. Insua, F. Ruggeri (red.), Lectures Notes in Statistics 152, Springer-Verlag, New York, 273-293.
 20. Betro B., Ruggeri F. (1992), Conditional F-minimax actions under convex losses, Commun. Statist. -- Th. Meth. 21, 1051-1066.
 21. Betro B., Ruggeri F., Męczarski M. (1994), Robust Bayesian analysis under generalized moments conditions, J. Statist. Plann. Inference 41, 257-266.
 22. Bischoff W. (1992), Minimax and F-minimax estimation for functions of the bounded parameter of a scale parameter family under " Lp-loss", Statistics and Decisions 10, 45-61.
 23. Bischoff W., Fieger W. (1992), Minimax estimators and F-minimax estimators for a bounded normal mean under the loss lp(0, d) = |0 - d|p, Metrika 39, 185-197.
 24. Bischoff W., Fieger W., Wulfert S. (1995), Minimax and F-minimax estimation of a bounded normal mean under Linex loss, Statistics and Decisions 13, 287-298.
 25. Boratyńska A. (1994), Infinitezymalna odporność w bayesowskich modelach statystycznych, Matematyka Stosowana 37, 67-106.
 26. Boratyńska A. (1996), On Bayesian robustness with the ^-contamination class of priors, Statist. Prob. Letters 26, 323-328.
 27. Boratyńska A. (1997), Stability of Bayesian inference in exponential families, Statist. Prob. Letters 36, 173-178.
 28. Boratyńska A. (2002a), Posterior regret F-minimax estimation in a normal model with asymmetric loss function, Applications Mathematicae 29, 7-13.
 29. Boratyńska A. (2002b), Robust Bayesian estimation with asymmetric loss function, Applicationes Mathematicae 29, 297-306.
 30. Boratyńska A. (2002c), Estymatory o T-minimaksowej utracie a posteriori przy asymetrycznej funkcji straty LINEX, Badania statutowe (opracowanie). Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa.
 31. Boratyńska A. (2004), Estymatory o F-minimaksowej utracie a posteriori dla pewnych rozkładów dyskretnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 13/2004, 31-46.
 32. Boratyńska A. (2005a), Two-point priors and minimax estimation of a bounded parameter under convex loss, Applicationes Mathematicae 32, 145-153.
 33. Boratyńska A. (2005b), Odporna estymacja składki ubezpieczeniowej w modelu ryzyka łącznego na zaburzenia rozkładu a priori, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 14/2005, 11-25.
 34. Boratyńska A. (2006), Robust Bayesian prediction with asymmetric loss function in Poisson model of insurance risk, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 196, 123-138.
 35. Boratyńska A. i Drozdowicz M. (1999), Robust Bayesian estimation in normal model with asymmetric loss function, Applicationes Mathematicae 26, 85-92.
 36. Boratyńska A., Męczarski M. (1994), Robust Bayesian estimation in the one-dimensional normal model, Statistics and Decisions 12, 221-230.
 37. Box G.E.P., Tiao G.G. (1973), Bayesian Inference in Statistical Analysis, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
 38. Brown L.D. (1994), Minimaxity, more or less, w: Statistical Decision Theory and Related Topics 5, S.S. Gupta i J.O. Berger (red.), Springer--Verlag, New York, 1-18.
 39. Brown L.D. (2000), An essay on Statistical Decision Theory, J. Amer. Statist. Assoc. 95, 1277-1281.
 40. Buhlmann H. (1970), Mathematical Methods in Risk Theory, Springer- Verlag, Berlin.
 41. Buhlmann H. i Gisler A. (2005), A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 42. Cain M., Janssen C. (1995), Real estate price prediction under asymmetric loss, Ann. Inst. Statist. Math. 47, 401-414.
 43. Casella G., Strawderman W. (1981), Estimating a bounded normal mean, Ann. Statist. 9, 870-878.
 44. Charras A., van Eeden C. (1991), Bayes and admissibility properties of estimators in truncated parameter spaces, The Canadian J. of Statistics 19, 121-134.
 45. Chattopadhyay S., Sengupta R.N. (2006), Three-stage and accelerated sequential point estimation of the normal mean using LINEX loss function, Statistics 40, 39-49.
 46. Chen L., Eichenauer-Hermann J., Hofmann H. i Kindler J. (1991), Gamma-minimax estimators in the exponential family, Diss. Math. 308.
 47. Chmielecka A., Porosiński Z. (2006), Robust Bayesian estimation under a new asymmetric bounded loss function ABL, złożone do druku.
 48. Choy S.T.B., Chan C.M. (2003), Scale mixtures distributions in insurance applications, Astin Bulletin 33, 93-104.
 49. Clevenson M.L., Zidek J.V. (1975), Simultaneous estimation of the means of independent Poisson laws, Journal of the American Statistical Association 70, 698-705.
 50. Dalai S., Hall J.H. (1983), Approximating Priors by mixtures of natural conjugate priors, J. Roy. Statist. Soc. B 45, 278-286.
 51. DasGupta A. (1985), Bayes minimax estimation in multiparameter families when the parameter space is restricted to a bounded convex set, Sankhya 47, 326-332.
 52. DasGupta A., Studden W.J. (1989), Frequentist behavior of robust Bayes estimates of normal means, Statistics and Decisions 7, 333-361.
 53. DeGroot M.H. (1970), Optimal Statistical Decisions, McGraw-Hill, New York; przekład polski: Optymalne decyzje statystyczne, PWN, Warszawa 1981.
 54. Dey D.K., Lou K. Bose, S. (1998), A Bayesian aproach to loss robustness, Statistics and Decisions 16, 65-87.
 55. Diaconis P., Ylvisaker D. (1985), Quantifying prior opinion, w: Bayesian Statistics 2, J.M. Bernardo, M.H. DeGroot, D.V. Lindley, A.F.M. Smith (red.), Elsevier Science Publishers, North Holland, 133-156.
 56. Dochy F. J.R.C. (1992), Assessment of Prior Knowledge as a Determinant of Future Learning, open University of Netherlands.
 57. Donoho DE.L., Liu R.C., MacGibbon B. (1990), Minimax risk over hy-perrectangles and implications, Ann. Statist. 18, 1416-1437.
 58. Eeden van C., Zidek J.V. (1999), Minimax estimation of a bounded scale parameter for scale-invariant squared-error loss, Statistics and Decisions 17, 1-30.
 59. Eichenauer-Herrmann J. (1986), Least favourable two point priors in estimating the bounded location parameter of a noncentral exponential distribution, Statistics and Decisions 4, 389-392.
 60. Eichenauer-Herrmann J. (1991), Gamma-minimax estimation in exponential families with quadratic variance functions, Statistics and Decisions 9, 319-326.
 61. Eichenauer-Herrmann J., Fieger W. (1989), Minimax estimation in scale parameter families when the parameter interval is bounded, Statistics and Decisions 7, 363-376.
 62. Eichenauer-Herrmann J., Fieger W. (1992), Minimax estimation under convex loss when the parameter interval is bounded, Metrikd 39, 27-43.
 63. Eichenauer-Herrmann J., Ickstadt K. (1992), Minimax estimators for a bounded location parameter, Metrika 39, 227-237.
 64. Eichenauer-Herrmann J., Lehn J., Rettig S., i in. (1988), A gamma-minimax result in credibility theory, Insurance: Mathematics and Economics 7, 49-57.
 65. Ellsberg D. (1954), Classic and current notions of "measurable utility", Economic Journal LXIV, 528-556.
 66. Fan Ky (1972), A minimax inequality and applications, w Inequalities III, O. Shisha (red.), Academic Press, New York and London, 103-113.
 67. Farrell R.H. (1964), Estimators of a location parameter in the absolutely continuous case, Ann. Math. Statist. 35, 949-998.
 68. Ferguson T.S. (1967), Mathematical Statistics: A Decision Theoretic Approach, Academic Press, New York.
 69. Finetti de B. (1974-75), Theory of Probability, Vol. 1-2, Wiley, Chichester.
 70. Fourdrinier D., Strawderman W.E., Wells M.T. (1998), On the construction of Bayes minimax estimators, Ann. Statist. 26, 660-671.
 71. Freifelder F. (1974), Statistical decision theory and credibility theory and procedures, w: Credibility Theory and Applications, P.M. Kahn (red.) Academic Press, New York, 71-88.
 72. Geweke J., Petrella L. (1998), Prior density ratio class robustness in econometrics, J. Bus. Econom. Statist. 16, 469-478.
 73. Good I.J. (1952), Rational decisions, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B 14, 107-114.
 74. Goldstein M. (1980), The linear Bayes regression estimators under weak prior assumptions, Biometrika 67, 621-628.
 75. Gomez-Deniz E., Hernandez-Bastida A., Vazquez-Polo F.J. (1999), The Esscher premium principle in risk theory: a Bayesian sensitivity study, Insurance: Mathematics and Economics 25, 387-395.
 76. Gomez E., Hernandez A., Perez J.M., Vazquez-Polo F.J. (2002a), Measuring sensitivity in a bonus-malus system, Insurance: Mathematics and Economics 31, 105-113.
 77. Gomez-Deniz E., Hernandez-Bastida A., Vazquez-Polo F.J. (2002b), Bounds for ratios of posterior expectations: applications in the collective risk model, Scand. Actuarial J., 37-44.
 78. Gomez-Deniz E., Perez J.M., Vazquez-Polo F.J. (2006), On the use of posterior regret Gamma-minimax actions to obtain credibility premiums, Insurance: Mathematics and Economics 39, 115-121.
 79. Gosh M.N. (1964), Uniform approximation of minimax point estimation, Ann. Math. Statist. 35, 1031-1047.
 80. Goutis C. (1994), Ranges of posterior measures for some classes of priors with specified moments, International Statistical Review 62, 245-256.
 81. Harris T. (1992), Optimal controllers for nonsymmetric and nonquadratic loss functions, Technometrics 34, 298-306.
 82. Hartigan J.A. (1969), Linear Bayesian methods, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B 31, 446-454.
 83. Heilmann W.R. (1989), Decision theoretic foundations of credibility theory, Insurance: Mathematics and Economics 8, 77-95.
 84. Heilmann W.R., Schroter K.L. (1987), On the robustness of premium principles, Insurance: Mathematics and Economics 6, 145-149.
 85. Hesselager O. (1991), Prediction of outstanding claims: a hierarchical credibility approach, Scan. Actuarial J., 25-47.
 86. Hess K.Th. i Schmidt K.D. (1994), Experience reserving under vague prior information, Dresdner Schriften zur Versicherungsmathematik 5.
 87. Hodges J.L., Lehmann E.L. (1950), Some problems in minimax point esimation, Ann. Math. Statist. 21, 182-197.
 88. Hogg R.V., Klugman S. (1984), Loss Distributions, Wiley.
 89. Hossack LB., Pollard J.H., Zehnwirth B. (1990), Introductory Statistics with Applications in General Insurance, Cambridge University Press, Cambridge.
 90. Jeffreys H. (1939), Theory of Probability, Oxford University Press, Oxford.
 91. Johnstone I.M., MacGibbon K.B. (1992), Minimax estimation of a constrained Poisson vector, Ann. Statist. 20, 807-831.
 92. Jokiel-Rokita A. (2002), Minimax prediction under random sample size, Applicationes Mathematicae 29, 127-134.
 93. Jokiel-Rokita A. (2006), The Bayes Sequential Estimation of a Normal Mean from Delayed Observations, Applicationes Mathematicae 33, 275-282.
 94. Jozani M. J., Nematollahi N., Shafie K. (2002), An admissible minimax estimator of a bounded scale-parameter in a subclass of the exponential family under scale-invariant square-error loss, Statist. Prob. Letters 60, 437-444.
 95. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M. (2001), Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 96. Kaas R., Wasserman L. (1996), Formal rules for selecting prior distribution. A review and annotated bibliography, J. Amer. Statist. Assoc. 91, 1343-1370.
 97. Karlin S. (1959), Mathematical Methods and Theory of Games, Programming and Economics, Reading.
 98. Kempthorne P.J. (1987), Numerical specification of a discrete least favorable prior distribution, Siam J. Scientific Statist. Computing 8, 171-184.
 99. Klugman S. (1992), Bayesian Statistics in Actuarial Science, Kluwer Academic Publisher, Boston.
 100. Klugman S., Panjer H., Willmot G. (1998), Loss Model from Data to Decisions, Wiley, New York.
 101. Kubokawa T. (2005), Estimation of a mean of a normal distribution with a bounded coefficient of variation, Sankhya 67, 499-525.
 102. Kun He (1990), An ancillarity paradox in the estimation of multinomial probabilities, J. Amer. Statist. Assoc. 85, 824-828.
 103. Landsman Z.M., Makov U.E. (1998), Exponential dispersion models and credibility, Sand. Actuarial J., 89-96.
 104. Lange O. (1967), Optymalne decyzje. Zasady programowania, PWN, Warszawa.
 105. Lavine M. (1991), An approach to robust Bayesian analysis for multidimensional parameter spaces, J. Amer. Statist. Assoc. 86, 400-403.
 106. Lavine M., Wasserman L., Wolpert R.L. (1991), Bayesian inference with specified priors marginals. J. Amer. Statist. Assoc. 86, 964-971.
 107. Lavine M., Wasserman L., Wolpert R.L. (1993), Linearization of Bayesian robustness problems, J. Statist. Plann. Inference 37, 307-316.
 108. Lavine M., Pacifico M.P., Salinetti G., Tardella L. (2000), Linearization techniques in Bayesian robustness, w: Robust Bayesian Analysis, D.R. Insua, F. Ruggeri (red.), Lectures Notes in Statistics 152, Springer-Verlag, New York, 261-272.
 109. Learner E. (1982), Sets of posterior means with bounded variance priors, Econometrica 50, 725-736.
 110. Lehmann E.L. (1983), Theory of point Estimation, Wiley, New York, przekład polski: Teoria estymacji punktowej, PWN, Warszawa 1991.
 111. Lehmann E.L., Casella G. (1998), Theory of point Estimation, Springer-Verlag, New York.
 112. Lehn J., Rummel F. (1987), Gamma-minimax estimation of a binomial probability under squared error loss, Stitistics and Decisions 5, 229-249.
 113. Lemaire J. (1979), How to define a bonus-malus system with an expo-nental utility function, Astin Bulletin 10, 274-282.
 114. Leon R.W., Wu C.F.G. (1992), A theory of performance measures in parametric design, Statistica Sinica 2, 335-357.
 115. Liseo B., Moreno E., Salinetti G. (1996), Bayesian robustness of the class with given marginals: an approach based on moment theory (with discussion), w Bayesian Robustness J.O. Berger (red.), IMS Lectures Notes - Monograph Series 29, Hay word: IMS.
 116. Madi M.T. (1997), Bayes and Stein estimation under asymmetric loss functions, a numerical risk comparison, Commun. Statist. - Simula. 26, 53-66.
 117. Makov U. (1994), Some aspects of Bayesian loss-robustness, J. Statist. Plann. Inference 38, 359-370.
 118. Marchand E., MacGibbon B. (2000), Minimax estimation of a constrained binomial proportion, Statistics and Decisions 18, 129-167.
 119. Marchand E., Perron F. (2002), On the minimax estimators of a bounded normal mean, Statist. Prob. Letters 58, 327-333.
 120. Marchand E., Parsian A. (2006), Minimax estimation of a bounded parameter of a discrete distribution, Statist. Prob. Letters 76, 547-554.
 121. Marchand E., Strawderman W.E. (2004), Estimation in restricted parameter spaces: a review, IMS Lecture Notes Monograph 45, 1-24.
 122. Marchand E., Strawderman W.E. (2005a), Improving on the minimum risk equivariant estimators of a location parameter which is constrained to an interval or a half interval, Ann. Inst. Statist. Math. 57, 129-143.
 123. Marchand E., Strawderman W.E. (2005b), On improving on the minimum risk equivariant estimator of a scale parameter under a lower bound constraint, J. Statist. Plann. Inference 134, 90-101.
 124. Martin J., Rios Insua D., Ruggeri F. (1998), Issues in Bayesian loss robustness, Sankhya, Ser. A 60, 405-417.
 125. Męczarski M. (1993), Stability and conditional r-minimaxity in Bayesian inference, Applicationes Mathematicae 22, 117-122.
 126. Męczarski M. (1998), Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Monografie i Opracowania 446, SGH, Warszawa.
 127. Męczarski M., Zieliński R. (1991), Stability of the Bayesian estimator of the Poisson mean under the inexactly specified gamma priors, Statist. Prob. Letters 12, 329-333.
 128. Micheas A.C., Dey D.K. (2004), On measuring loss robustness using maximum a posteriori estimate, Commun. Statist. Th. Meth. 33, 1069-1085.
 129. Migon H.S., Moura F.A.S. (2005), Hierarchical Bayesian collective risk model: an application to health insurance, Insurance: Mathematics and Economics 36, 119-135.
 130. Moreno E., Bertolino F., Racugno W. (2003), Bayesian inference under partial prior information, Scandinavian J. Statist. 30, 565-580.
 131. Moreno E. i Pericchi L.R. (1993), Bayesian robustness for hierarchical ^-contamination models, J. Statist. Plann. Inference 37, 159-168.
 132. Morris C.N. (1982). Natural exponential families with quadratic variance functions, Ann. Statist. 10, 65-80.
 133. Nelson W. (1966), Minimax solution of statistical decision problems by iteration, Ann. Math. Statist. 37, 1643-1657.
 134. Neuhaus W. (1992), IBNR models with random delay distributions, Scand. Actuarial J., 97-107.
 135. Niemiro W. (2006), Bayesian Prediction with an Asymmetric Criterion in a Nonparametric Model of Insurance Risk, Statistics 40, 353-363.
 136. Noda K., Wu Q., Shimizu K. (2002), r-minimaxity of a generalized Bayes unbiased estimator in a multivariate linear model, Statistics and Decisions 20, 53-66.
 137. Norberg R. (1986), A contribution to modelling of IBNR claims, Scand. Actuarial J., 155-203.
 138. Osiewalski J. (2001), Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 139. Owen G. (1975), Teoria gier, Warszawa.
 140. Otto W. (2004), Ubezpieczenia majątkowe, Cz. L Teoria ryzyka, WNT, Warszawa.
 141. Parsian A., Farsipour N.S. (1993), On the admissibility and inadmissibility of estimators of scale parameters using asymmetric loss function, Commun. Statist. - Th. Meth. 22, 2877-2901.
 142. Reiss R.D., Thomas M. (1999), A new class of Bayesian estimators in paretian excess-of-loss reinsurance, ASTIN Bull. 29, 339-349.
 143. Ren C., Sun D., Dey D.K. (2006), Bayesian and frequentist estimation and prediction for exponential distributions, J. Statist. Plann. Inference 136, 2873-2897.
 144. Rios Insua D., Ruggeri F. (red) (2000), Robust Bayesian analysis, Lecture Notes in Statistics 152, Springer-Verlag, New York.
 145. Rios Insua D., Ruggeri F. i Vidakovic B. (1995), Some results on posterior regret F-minimax estimation, Statistics and Decisions 13, 315-331.
 146. Rios Insua S., Martin J., Rios Insua D., Ruggeri F. (1999), Bayesian forecasting for accident proneness evaluation, Scand. Actuarial J., 134-156.
 147. Robert C.P. (2001), The Bayesian Choice, Springer-Verlag, New York.
 148. Robbins H. (1951), Asymptotically sub-minimax solutions to compound statistical decision problems, w: Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1, Berkeley, University of California Press.
 149. Ronka-Chmielowiec W. (red.) (2000), Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 150. Ruggeri F. (1990), Posterior ranges of functions of parameters under priors with specified quantiles, Commun. Statist. -- Th. Meth. 19, 127-144.
 151. Ruggeri F. (1991), Robust Bayesian analysis given a lower bound on the probability of a set, Commun. Statist. - Th. Meth. 20, 1881-1891.
 152. Sadooghi-Alvandi S.M. (1990), Estimation of the parameter of a Poisson distribution using a LINEX loss function, Australian J. Statist. 32, 393-398.
 153. Sadooghi-Alvandi S.M., Parsian A. (1992), Estimation of the binomial parameter n using a LINEX loss function, Commun. Statist. Th. Meth. 21, 1427-1439.
 154. Sadowski W. (1976), Teoria podejmowania decyzji. Wstęp do badań operacyjnych, Wyd VI, P WE, Warszawa.
 155. Sadowski W. (1977), Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa.
 156. Savage L. (1954), The Foundations of Statistics, New York.
 157. Schmidt K.D. (2000), Statistical decision problems and linear prediction under vague prior information, Statistics and Decisions 18, 429-442.
 158. Shengwang M., Wei Y., Whitemore G.A. (1999), Accounting for individual overdispersion in a bonus-malus automobile insurance system, ASTIN Bulletin 29, 327-337.
 159. Sivaganesan S. (1988), Range of posterior measures for priors with arbitrary contaminations, Commun. Statist. -- Th. Meth. 17, 1591-1612.
 160. Sivaganesan S. (199la), Sensitivity of some posterior summaries, when the prior is unimodal with specified quantiles, Canadian J. Statist. 19, 57-65.
 161. Sivaganesan S. (1991b), Sensitivity of some standard Bayesian estimates to prior uncertainty: A comparison, J. Statist. Plann. Inference 27, 85-103.
 162. Sivaganesan S. (1994), Bounds on posterior expectations for density bounded classes with constant bandwidth, J. Statist. Plann. Inference 40, 331-343.
 163. Sivaganesan S., Berger J.O. (1989), Ranges of posterior measures for priors with unimodal contaminations, Ann. Statist. 17, 868-889.
 164. Spiring F.A. (1993), The reflected normal loss function, Canadian J. Statist. 21, 321-330.
 165. Steinhaus H. (1954), Prawdopodobieństwo, wiarogodność i możliwość, Zastosowania Matematyki I, 149-172.
 166. Steinhaus H. (1957), The problem of estimation, Ann. Math. Statist. 28, 633-648.
 167. Stephens D.A., Crowder M.J., Dellaportas P. (2004), Quantification of automobile insurance liability: a Bayesian failure time approach, Insurance: Mathematics and Economics 34, 1-21.
 168. Stone M. (1963), Robustness of nonideal decision procedures, J. Amer. Statist. Assoc. 58, 480-486.
 169. Sträub E. (1988), Non-Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, Assoc. of Swiss Actuaries, Zurich.
 170. Strawderman W.E. (2000), Minimaxity, J. Amer. Statist. Assoc. 95, 1364-1368.
 171. Szreder M. (1989), Wykorzystanie kwantyli do szacowania parametrów informacyjnych rozkładów a priori dla potrzeb estymacji bayesowskiej, Przegląd Statystyczny XXXVI, 141-150.
 172. Szreder M. (1994), Informacja a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regresji, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 173. Szreder M. (2002), Prior probabilities - the pleasure of Bayesian inference, Przegląd Statystyczny XLIX, 7-17.
 174. Szreder M., Osiewalski J. (1991), Przykład bayesowskiej estymacji modelu rynku w nierównowadze z wykorzystaniem subiektywnych rozkładów a priori, Przegląd Statystyczny XXXVIII, 277-299.
 175. Taylor G. (2000), Loss reserving: an actuarial perspective, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 176. Tribus M., Szonyi G. (1989), An alternative view of the Taguchi approach, Quality Progress May, 46-52.
 177. Trybuła S. (2001), Statystyka matematyczna z elementami teorii decyzji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 178. Varian H.R. (1974), A Bayesian approach to real estate assessment, w: Studies in Bayesian Econometrics and Statistics, S.E. Fienberg i A. Zellner (red.), North Holland, 195-208.
 179. Vidakovic B. (1993), On the efficiency of affine minimax rules in estimating a bounded multivariate normal mean, Commun. Statist. - Simula. 22, 655-669.
 180. Vidakovic B. (2000), r-minimax: a paradigm for conservative robust Bay-esians, w Robust Bayesian Analysis, D.R. Insua, F. Ruggeri (red.), Lectures Notes in Statistics 152, Springer-Verlag, New York, 241-259.
 181. Vidakovic B., DasGupta A. (1996), Efficiency of linear rules for estimating a bounded normal mean, Sankhya Ser. A 36, 81-100.
 182. Wald A. (1950), Statistical Decision Functions, Wiley, New York.
 183. Wan A., Zou G., Lee A. (2000), Minimax and F-minimax estimation for the Poisson distribution under LINEX loss when the parameter space is restricted, Statist. Prob. Letters 50, 23-32.
 184. Wieczorkowski R., Zieliński R. (1992), Minimax estimation of binomial probability with entropy loss function, Statistics and Decisions 10, 39-44.
 185. Wiens D.P., Zhou J. (1996), Minimax regression designs for approximately linear models with autocorrelated errors, J. Statist. Plann. Inference 55, 95-106.
 186. Wilczyński M. (1985), Minimax estimation for the multinomial and multivariate distributions, Sankhaya 47, 128-132.
 187. Wilczyński M. (2001), Minimax nonparamerric prediction, Applicationes Mathematicae 28, 83-92.
 188. Wasserman L. i Kadane J. (1992), Computing bounds on expectations, J. Amer. Statist. Assoc. 87, 516-522.
 189. Watson S.R. (1974), On Bayesian inference with incompletely specified prior distributions, Biometrika 61, 193-196.
 190. Wen D. i Levy M.S. (2001), BLINEX: a bounded asymmetric loss function with application to Bayesian estimation, Commun. Statist. - Th. Meth. 30, 147-153.
 191. Young V.R. (1998), Robust Bayesian credibility using semiparametric models, Astin Bulletin 28, 187-203.
 192. Zellner A. (1971), An introduction to Bayesian inference in Econometrics, Wiley, New York.
 193. Zellner A. (1986), Bayesian estimation and prediction using asymmetric loss functions, J. Amer. Statist. Assoc. 81, 446-451.
 194. Zen M. i DasGupta A. (1993), Estimating a binomial parameter: is robust Bayes real Bayes? Statistics and Decisions 11, 37-60.
 195. Zhou J. (2001), Integer-valued, minimax robust designs for approximately linear models with correlated errors, Commun. Statist. - Th. Meth. 30, 21-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu