BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paździor Artur
Tytuł
Mankamenty zysku księgowego jako miernika oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Źródło
Przegląd Organizacji, 2008, nr 4, s. 36-39
Słowa kluczowe
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Zysk, Cele przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Ryzyko inwestycyjne
Estimation of enterprises financial condition, Profit, Corporate objectives, Financial performance, Company's financial strategy, Enterprise development, Investment risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zysk księgowy nierzadko pełni rolę głównego miernika kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Takie podejście zauważalne jest szczególnie w krótkookresowych analizach finansowych. Koncepcja ta nie jest w pełni merytorycznie ugruntowana w faktach. W wielu spółkach giełdowych zauważalny jest brak korelacji pomiędzy aktualną ceną rynkową akcji a poziomem zysku księgowego. Można zatem wyrazić przekonanie, że wynik finansowy nie w pełni odzwierciedla aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Realizowanie strategii krótkookresowej maksymalizacji zysku księgowego może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. W związku z tym coraz większa grupa, szczególnie dużych przedsiębiorstw, zaczyna przywiązywać baczniejszą uwagę do miernika, który w sposób uniwersalny łączy interesy akcjonariuszy, kadry zarządzającej oraz pozostałych interesariuszy powiązanych z przedsiębiorstwem, czyli na koncepcję zarządzania przez wartość. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R.L. ACKOFF, Zarządzanie w małych dawkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 33.
 2. D.H. BANGS Jr., Cash flow. Kontrola przepływów środków pieniężnych, PLACET, Warszawa 1999, s. 9.
 3. D. BEGG, S. FISHER, R. DORNBUSCH, Ekonomia, tom l, PWE, Warszawa 1993, s. 174.
 4. A. BLACK, P. WRIGHT, J.E. BACHMAN, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000, s. 51.
 5. T. COPELAND, T. KOLLER, J. MURRIN, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997, s. 76.
 6. B. CORNELL, Wycena spółek. Metody i narzędzia efek tywnej wyceny, LIBER, Warszawa 1999, s. 68.
 7. P. DRUCKER, Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994, s. 51.
 8. A. EHRBAR, EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 55-56.
 9. A. HELIN, K. ZORDE, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s.70.
 10. W. JANIK, Podstawy controllingu, Politechnika Lubelska, Lublin 2003, s. 108.
 11. W. JANIK, Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2001, s. 42.
 12. J. LICHTARSKI (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 59.
 13. B. STEWARD, The Quest for Yaiue, Harper Business, New York 1999, s. 24.
 14. M. STRUŻYCKI (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002, s. 292.
 15. S. SUDOŁ, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999, s. 64.
 16. D. WĘDZKI, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 22.
 17. http://portalwiedzy.onet.pl
 18. http://www.rachunkowoscfinanse.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu