BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymoniuk Barbara
Tytuł
Partnerstwo klastrów gospodarczych : szansa dla europejskich regionów peryferyjnych : przypadek Lubelszczyzny
Partnership of Clusters : an Opportunity for European Peripheries
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2008, nr 1, s. 81-88, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Koncepcja klastrów, Rozwój regionalny, Przedsiębiorczość lokalna
Cluster conception, Regional development, Local entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region lubelski
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie na przykładzie Lubelszczyzny, w jaki sposób rozwój peryferyjnych regionów Europy może być wspierany przez współpracujące klastry, rozumiane jako luźne organizacje gospodarcze, w których jednoczesna kooperacja i konkurencja uczestniczących firm daje efekt synergii. Takie sieci powiązanych firm, zlokalizowanych w geograficznym sąsiedztwie, wspierane są przez lokalne władze, organizacje i instytucje, a także jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe. Klastry są motorem innowacji i postępu technicznego, sprawiając, że regiony, w których funkcjonują, stają się atrakcyjnym, silnym partnerem w globalnej gospodarce. Europa powinna dzięki nim uzyskać szybsze tempo wdrażania innowacji i podnoszenia standardu życia, aby zmniejszyć dystans, jaki dzieli ją od Stanów Zjednoczonych i wiodących krajów azjatyckich1. Funkcjonowanie klastrów w europejskich regionach peryferyjnych może rozwiązać wiele problemów, takich jak bezrobocie lub konieczność restrukturyzacji regionalnej gospodarki. Rozwijające się klastry tworzą atrakcyjne miejsca pracy, dzięki czemu mogą być siłą sprawczą powstrzymują wykształconą młodzież od migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich lub za granicę, partnerstwo klastrów może ponadto podwyższyć poziom konkurencyjności ich oferty dzięki wytworzeniu wzajemnego popytu: dany klaster stanowi grono lokalnych, wymagających klientów, którzy zmuszają partnerskie klastry do ciągłego doskonalenia swojej oferty. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to demonstrate how the development of European peripheries can be strengthened by cooperative clusters, viewed as loose business organizations where cooperation of partners results in a synergy effect. The existence of clusters in peripheral areas may give efficient solutions to many problems, such as unemployment or the need of restructuring regional economy. Partnership of clusters may add up to their competitiveness thanks to the home demand. The present paper presents an example of the Lubelskie Region, the most neglected region in Poland. It is argued here that cooperation among local clusters provides a chance for an increase in the region's social activity and for its economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. The European Cluster Memorandum. Promoting European Innovation through Clusters. (2007). Prepared by Centre for Strategy and Competitiveness and Europe Cluster Observatory. Draft Date: 12 July 2007.
 2. Gorzelak G., Tucholska A. (red.), 2007, Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego-EUROREG.
 3. National Development Strategy 2007-2015, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, listopad 2006.
 4. Olechnicka A., 2004, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 5. Olesiński Z., Predygier A. (red.), 2005, Kreowanie konkurencyjności regionu. Grona przemysłowe w regionie, Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej.
 6. Porter M.E., 2000, Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy", Economic Development Quarterly, t. 14, listopad 2000.
 7. Szaltka S. (red.), 2004, Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 8. Szymoniuk B., 2003, "Rural clusters in the Lublin Region (Eastern Poland) -good solutions for a young democracy" (w:) Peripheries, Centres and Spatial Development in the New Europe. Book of Abstracts, Jyväskylä: ERSA. Całość artykułu wydano na konferencyjnym CD-ROMie, treść abstraktu dostępna jest w Internecie: www.ersa.org
 9. Szymoniuk B., 2005, ""Dolina Ekologicznej Żywności" - wdrażanie koncepcji klasteringu na Lubelszczyźnie" (w:) H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z inte-resariuszami, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 10. Szymoniuk B., 2006, "Marketingowe czynniki sukcesu kłastrów gospodarczych w warunkach globalnej konkurencji" (w:) E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Lublin: Politechnika Lubelska, s. 146-154.
 11. www.ekolubelszczyzna.pl
 12. www.dolinaeko.lublin.pl
 13. www.lubelskie.org
 14. www.drewno.klastry.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu