BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulesza Ewa, Krojec Urszula
Tytuł
Formy i zakres współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi (na przykładzie Sopotu)
Forms and scope of cooperation of self-government authorities with non-governmental organizations (using the example of the City of Sopot)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 3, s. 25-30
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Samorząd terytorialny, Polityka samorządu terytorialnego
Non-governmental organisation, Local government, Local government policy
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Odsetek gmin i powiatów utrzymujących pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku, [2] Środki finansowe przyznane przez sopocki samorząd organizacjom pozarządowym według obszarów działania w 2006 roku
Kraj/Region
Sopot
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest formom i zakresowi współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. W poszczególnych jednostkach nie jest ona jednakowo zaawansowana. Sopot jest przykładem udanej współpracy władz miasta z III sektorem. Wynika to z odpowiedniego przygotowania obu stron. Sopot ma dość dobrze rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, co wyraża się m.in. w funkcjonowaniu dużej liczby organizacji zaangażowanych w sprawy lokalne. Z drugiej strony władze miasta umiały dostrzec ich potencjał i wsparły wiele z nich. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the forms and scope of cooperation between self-government authorities and non-governmental organizations. It is not at the same level in individual units. Sopot is an example of successful cooperation between the city's authorities and the third sector. This arises from the appropriate preparation of both parties. Sopot has a well-developed civic society, which is expressed in such areas as the functioning of a large number of organizations involved in local issues. On the other hand, the city's authorities managed to recognize their potential and have supported many of them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Gogacz: Pochwała biurokracji, .Wspólnota" 2005, nr 16, s. 18.
  2. M. Gumkowska: Organizacje pozarządowe jako partner administracji publicznej, www.ekonomiaspoleczna.pl, Warszawa, wrzesień 2006.
  3. E. Kulesza, E. Romanowska, B. Samojłowicz: Współpraca organizacji pozarządowych województwa war-mińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim, (w:) Rozwój regionalny na obszarze transgranicznym północ-no-wschodniej Polski i obwodu kaliningradzkiego, red. T. Palmowski, Gdynia-Pelplin 2004, s. 47. DzUnr96, póz. 873.
  4. www.ngo.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu