BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander
Tytuł
Założenia koncepcji marki turystycznej
Źródło
Marketing i Rynek, 2004, nr 8, s. 2-7
Słowa kluczowe
Marka produktu, Marketing turystyczny, Rynek usług turystycznych
Product brand, Tourism marketing, Tourism services market
Abstrakt
Na współczesnym konkurencyjnym rynku jednym z istotnych instrumentów kształtujących działalność podmiotów jest marka. Instrument ten traktowany jest jako element marketingowej struktury produktu. Zdefiniowanie istoty marki wymaga określenia relacji między produktem a marką, gdyż pojęcia te są ściśle ze sobą powiązane. Produkt to każdy materialny (towar) lub niematerialny (usługa) efekt procesu produkcyjnego sprzedawany konsumentowi, zaspokajający określone potrzeby i dostarczający określonych korzyści. Produkt jest pojęciem szerszym i często utożsamianym z fazą produkcji, marka natomiast powstaje w momencie przedstawienia produktu na rynku, a następnie kojarzenia go z określonymi cechami i wartościami. Marka nie jest kategorią jednoznaczną i jest z reguły definiowana jako nazwa, pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu rzeczowego lub usługi oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów. Przyjęcie przez podmiot rynkowej strategii kształtowania marki oznacza zobowiązanie do ciągłego dostarczania odbiorcy zestawu cech i korzyści wraz z nabywanym, a następnie konsumowanym produktem. Punktem wyjścia do sprecyzowania istoty marki turystycznej jest konieczność zinterpretowania istoty produktu turystycznego. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekonomiczne podstawy turystyki, pod red. A. Panasiuka, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 189-191.
 2. L. Garbarski, I.P. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001, s. 337,
 3. M. Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa 2002, s. 59.
 4. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s. 410.
 5. L. Light, Brand Erosion a Waste of Assets. Trust, Quality and Leadership Important in Creating Lasting Value, "Business Marketing" 1993, No. 8. Cyt. za M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s. 5-67.
 6. H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu. PWE, Warszawa 1994, s. 55,
 7. A. Panasiuk, Produkt turystyczny, Zeszyty Naukowe "Oeconomicus", Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus", Szczecin 2001, s. 73-75,
 8. E. Skrzypek, Ekonomiczne aspekty jakości życia, "Problemy Jakości" 2001, nr 1.
 9. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 13-14.
 10. S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa 1997, s. 23.
 11. H. Zawistowska, Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych. W: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, pod red. G. Gołembskiego, AE Poznań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 69.
 12. www.pot.gov.pl, kwiecień 2004.
 13. www.um-zachodniopomorskie.pl, kwiecień 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu