BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basto Rita Bessone
Tytuł
The Portuguese Experience with the Euro - Relevance for New EU Member Countries
Doświadczenie Portugalii we wprowadzaniu euro i jego znaczenie dla nowych członków UE
Źródło
Bank i Kredyt, 2007, nr 11-12, s. 5-16, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka pieniężna, Polityka kursowa
Economic and Monetary Union (EMU), Monetary policy, Exchange policy
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Portugalia
Portugal
Abstrakt
W okresie poprzedzającym przystąpienie Portugalii do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), gospodarkę portugalską cechowały: prężny rozwój, niższa inflacja i zredukowane deficyty budżetowe, co pozwoliło krajowi wypełnić kryteria z Maastricht i uczestniczyć w UGiW. Kilka lat po przyjęciu euro sytuacja zmieniła się, a pozorny sukces ukazał swoje słabe strony. Przez kilka lat wzrost gospodarczy był niski, wyniki polityki fiskalnej uległy pogorszeniu, a początkowo "korzystny" - przypisywany procesowi konwergencji - deficyt na rachunku bieżącym obecnie wydaje się być rezultatem niskiej konkurencyjności, spowodowanej rosnącymi płacami i niską wydajnością pracy. Artykuł opisuje doświadczenia Portugalii we wprowadzaniu euro oraz analizuje możliwy wpływ UGiW na wyniki gospodarcze kraju. Omówiono też kwestię, czy doświadczenie to da wyobrażenie o zachodzących zjawiskach nowym krajom członkowskim UE, które są na drodze prowadzącej do przyjęcia wspólnej waluty. (abstrakt oryginalny)

In the years leading to EMU, the Portuguese economy experienced robust growth, lower inflation and reduced budget deficits, allowing the country to meet the Maastricht criteria and participate in EMU. A few years after the adoption of the euro, this scenario changed and the apparent success story revealed a more disappointing outcome. For several years, output growth has been subdued, fiscal performance deteriorated, and, what could initially appear a 'benign' current account deficit, attributed to the convergence process, seems now the result of weak competitiveness, due to increased wages and low productivity. This paper reviews the Portuguese experience with the euro and analyses how EMU may have affected economic performance. It also discusses whether the Portuguese experience can provide any insights for new EU Member Countries, now in a process leading to the adoption of the euro. (original abstrakt)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abreu M. (2001), Da adesao a Comunidade Europeia a participagao na Uniao Económica e Monetaria: A experiencia potiuguesa de desinflacao no periodo 1984-1998, "Economic Bulletin", December, Banco de Portugal, Lisbon.
 2. Abreu M. (2003), A participacao do escudo no Mecanismo Cambial do sistema Monetario Europeu, "Economic Bulletin", December, Banco de Portugal, Lisbon.
 3. Abreu M. (2005), A inflacao e a politica monetaria em Portugal antes da adopcao do euro, "Economic Bulletin", Spring, Banco de Portugal, Lisbon.
 4. Abreu O. (2006), Portugal's boom and bust: Lessons for euro newcomers, "ECFIN Country Focus", Vol. 3, No. 16, European Commission, Brussels.
 5. Blanchard O. (2006), Adjustment within the euro. The difficult case of Portugal, mimeo, MIT, Cambridge.
 6. Blanchard O., Giavazzi F. (2002), Current account deficits in the euro area: The end of the Feldstein-Horioka puzzle?, "Brookings Papers on Economic Activity", No. 2, p. 147-210.
 7. Constancio V. (2005), European Monetary Integration and the Portuguese case, in C. Depken, V. Gaspar and G. Noblet (eds.), The New EU Member States: Convergence and Stability, "Third ECB Central Banking Conference", 21-22 October 2004, Frankfurt.
 8. Currie D. (1992), European Monetary Union: Institutional structure and economic performance, "Economic Journal", Vol. 102, No. 411, p. 248-264.
 9. Currie D. (1997), The pros and cons of EMU, Economist Intelligence Unit, London.
 10. Duval R., Elmeskov J. (2006), The Effects of EMU on Structural Refonns in Labour and Product Markets, "Working Paper", No. 596, ECB, Frankfurt.
 11. Fagan G., Gaspar V. (2007), Adjusting to the euro, "Occasional Paper", No. 716, ECB, Frankfurt.
 12. Frankel J.A., Rose A. (1996), The endogeneity of the optimum currency area criteria, "Working Paper" No. 5700, NBER, Cambridge.
 13. IMF (2006), Portugal: selected issues, "Country Report", No. 06/386, IMF, Washington, D.C.
 14. Schadler S., P. Drummond, L. Kuijs, Z. Murgasova, van Elkan R. (2005), Adopting the euro in Central Europe: Challenges of the next step in European integration, "Occasional Paper", No. 234, IMF, Washington, D.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu