BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swianiewicz Paweł
Tytuł
Portret radnego 2007
Profile of a Polish Councillor 2007
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 4, s. 5-16
Słowa kluczowe
Partie polityczne, Kompetencje władz gminnych, Administracja lokalna
Political parties, Powers of municipal authorities, Local administration
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] % kobiet radnych w zależności od wielkości gminy, [2] Struktura wieku radnych w zależności od wielkości gminy, [3] Struktura wykształcenia radnych w zależności od wielkości gminy, [4] Radni kandydujący z ramienia, [5] Samoidentyfikacja na skali lewica-prawica, [6] Która kadencja w rządzie, [7] Motywy kandydowania do rady (% odpowiedzi ważne i bardzo ważne), [8] Co zamierza po zakończeniu bieżącej kadencji, [9] Ile czasu (w godz.) średnio miesięcznie spędza na:, [10] Poparcie radnych dla niedawnych reform w systemie samorządowym, [11] Partie polityczne odpowiednią możliwością udziału mieszkańców w życiu publicznym, [12] Jak ważna jest realizacja woli większości, a jak ważny konsensus (% odpowiedzi ważny i bardzo ważny), [13] O czyje poparcie musi zabiegać inwestor, jeśli ma kłopoty... (najważniejsze spośród kilkunastu opcji), [14] Najważniejsze zadania samorządu w oczach radnych (% radnych zaliczonych do konkretnej orientacji zadaniowej). Zawiera tabele: [1] Samoidentyfikacja na skali lewica-prawica w zależności od komitetu reprezentowanego w wyborach (skala 1-10, gdzie 1 oznacza skrajna lewica, a 10 - skrajna prawica), [2] Ranking najbardziej wpływowych osób/grup w ocenie radnych
Abstrakt
Artykuł przedstawia portret radnego gminnego wybranego w 2006 roku. Wykorzystuje dane ogólnopolskie PKW oraz wyniki ankiety przeprowadzonej z 330 radnymi w gminach powyżej 10 tyś. mieszkańców w ramach międzynarodowego programu MAELC. Prezentowany portret składa się z kilku elementów: (1) profil demograficzny, (2) poglądy polityczne i związek z ogólnopolskimi partiami politycznymi, (3) ścieżki kariery (od jak dawna piastuje swoje stanowisko i co zamierza po zakończeniu kadencji), (4) rodzaj aktywności w charakterze radnego, (5) poglądy na temat polityki lokalnej (ocena rzeczywistego wpływu różnych aktorów na podejmowanie decyzji, poglądy na temat roli rady i zadań samorządu). Wyróżniającymi cechami przedstawianego portretu jest wzrastająca stabilizacja lokalnych elit politycznych, a także utrzymująca się - wyjątkowa w skali europejskiej - apartyjność polskich radnych. Profil demograficzny typowego radnego ulega bardzo powolnym zmianom - wzrasta przeciętny poziom wykształcenia, bardzo powoli wzrasta odsetek kobiet. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a profile of a typical municipal councillor elected in 2006. It is based on data from the General Electoral Committee (PKW) and a survey of 330 councillors in municipalities with more than 10,000 inhabitants, conducted within the framework of the international MAELG research project. The profile consists of the following dimensions: (1) the demographic profile, (2) the political views and affiliation with national political parties, (3) the political career (since when he has held his post and what he intends to do after his term of off ice), (4) types of activities of councillors, (5) opinions on local policies and politics (perceived role of various actors in local decision-making, opinions on the role of the council and the tasks of local government). Recent years have brought increasing stability among local political elites. Polish councillors remain unique (in European comparisons) in their loose connections with national political parties. The demographic profile of a typical councillor is changing very slowly - there has been a very slight increase in the share of female councillors, as well as an increase in their level of education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu