BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśkowski Zygmunt
Tytuł
Poparcie osobiste jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Źródło
Marketing i Rynek, 2004, nr 8, s. 22-27
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Techniki reklamy, Product placement, Promocja produktu
Marketing strategy, Advertising technique, Product placement, Product promotion
Abstrakt
Jednym z zadań każdego przedsiębiorstwa jest stała komunikacja z otoczeniem. Komunikaty mogą być wysyłane do nabywców wieloma środkami przekazu i mieć różną postać, w zależności od celu, jaki przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć. Wszystkie one jednak powinny tworzyć logiczną całość, złożoną ze wzajemnie uzupełniających się elementów. Jednym z elementów strategii komunikacji, którego zastosowanie przedsiębiorstwo może rozważyć w swoich działaniach, jest tzw. poparcie osobiste. Polega ono na wykorzystaniu opinii znanych osób rekomendujących określone produkty, idee lub postawy. Artykuł ma na celu przybliżenie istoty poparcia osobistego oraz możliwości i zagrożeń związanych z jego zastosowaniem w strategii komunikacji z rynkiem. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Agrawal, W.A. Kamasuka, The Economic Worth of Celebrity Endorsers, "Journal of Marketing" 1995, No. 59.
 2. C. Brooks, K. Harris, Celebrity Athlete Endorsement, "Sport Marketing Quarterly" 1998, No. 7.
 3. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na innych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996, s. 191-211.
 4. A. Czarnecki, Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji, PWE, Warszawa 2003, s. 22.
 5. G. Dowling, Creating Corporate Reputations, Oxford University Press, New York 2001, s. 36-41.
 6. L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001, s. 146.
 7. R.L. Irwin, W.A. Sutton, L.M. McCarthy, Sport Promotion and Sales Management, Human Kineticts, Champaign 2002, s. 88.
 8. B.G. Pitts, L.F. Fielding, L.K. Miller, Industry Segmentation Theory and Sport Industry, "Sport Marketing Quarterly" 1994, No. 3.
 9. B.G. Pitts, D.K. Stotlar, Fundamentals of Sport Marketing, Fitness Information Technology, Morgantown 2002, s. 273-277.
 10. N. Pope, D. Turco, Sport & Event. Marketing, McGraw-Hill, Roseville 2001, s. 142-148.
 11. E. Rogers, Diffusion of Innovations, The Free Press, New York 1995, s. 9-15.
 12. S. Szymanski, T. Kuypers, Winners and Losers, Penguin Books, Middlesex 2000, s. 67-72.
 13. J.W. Wiktor, Promocja, PWN, Warszawa 2001, s. 150-155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu