BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salerno-Kochan Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Struktura jakości wyrobów odzieżowych w świetle wyników badań konsumenckich
Clothing Quality Structure in the Light of Consumer Survey Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 745, s. 45-57, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wyroby włókiennicze, Towaroznawstwo, Rynek odzieżowy, Włókiennictwo, Jakość produktów przemysłowych, Badania konsumenckie, Jakość wyrobów, Towaroznawstwo przemysłowe
Textile products, Commodity science, Clothing market, Textiles, Quality of industrial products, Consumer research, Quality of product, Industrial commodities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań na temat postrzegania jakości wyrobów odzieżowych przez konsumentów, a w szczególności zaprezentowano model konsumenckiej struktury jakości dla tych wyrobów, otrzymanych w wyniku zastosowania różnych technik statystycznych. Podjęcie tego tematu wydaje się zasadne ponieważ w literaturze przedmiotu bardzo rzadko spotyka się prace prezentujące strukturę jakości wyrobów odzieżowych od strony konsumenta. A nawet jeżeli zagadnienia te były przedmiotem opracowań, to nie uwzględniają najnowszych trendów zachowania się konsumentów na rynku wyrobów odzieżowych.

The aim of the paper is to present a model of the consumer clothing quality structure. In other words, consumers' perception of various characteristics that describe durability, functionality, fashion, com fort, sensory and other attributes of clothes as the components of their quality, as well as consumers' attitudes towards importance of these properties were investigated. The main research works were carried out in the years 2005-2006. Nineteen characteristics were selected based on the information from literature and were proposed to respondents who rated them using a Likert type seven-point scale. In order to assess the mean appropriateness rating for each of the mentioned attributes principal component analyses (PCA) was applied to the data. An eigenvalue of 1.00 was set as the termination point for factor extraction. The extracted factors were rotated to yield the greatest orthogonal independence among factors. The results of the study have shown differences in the consumer clothing quality structure depending on respondents' views and positions (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
  2. Mynarski S., Metody ilościowe i jakościowe badań rynkowych i marketingowych, www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/wprowmarketing.html, 12.01. 2006.
  3. PN-EN ISO 9000:2005. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
  4. Sagan A., Przykłady stosowania podstawowych technik analitycznych i graficznych, www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/wprowmarketing.html, 16.02.2006.
  5. Salerno-Kochan R., Analiza wybranych wskaźników określających zdrowotność wyrobów odzieżowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2006, nr 118.
  6. Salerno-Kochan R., Wybrane aspekty zdrowotności tekstyliów [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. Żuchowski, Politechnika Radomska, Radom 2004.
  7. Schutz H.G., Cardello AV, Winterhalter C., Perceptions and Fabric Uses the Factors Contributing to Military Clothing Comfort and Satisfaction, "Textile Research Journal" 2005, nr 75 (3).
  8. Sokołowski A., Sagan A., Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej, www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/wprowmarketing.html, 16.02.2006.
  9. Towaroznawstwo. Artykuły przemysłowe, red. W. Nalepa, PWE, Warszawa 1986.
  10. Wyróżniki użytkowe dóbr konsumpcyjnych, red. J. Szymczak, AE w Krakowie, Kraków 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu