BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hornik Stanisław, Dziura Janusz
Tytuł
Polietylen jako tworzywo użyteczne we współczesnym gazownictwie
Polyethylene as Material Usable in Contemporary Gas Engineering
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 745, s. 13-26, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo przemysłowe, Tworzywa sztuczne, Towaroznawstwo, Przemysł energetyczny, Jakość produktów przemysłowych
Industrial commodities, Plastics, Commodity science, Power industry, Quality of industrial products
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy zwrócono uwagę zarówno na zalety, jakie posiada polietylen, jak i na zagrożenia wynikające nie tylko ze złej jakości materiałów, ale i z nieprzestrzegania reżimów technologicznych przy budowie gazociągów.

Natural gas is a very important source of energy, used in households and many branches of industry. Gas is supplied to consumers by means of pipelines installed under the ground. Because of the physical properties of gas the problem of operational safety, especially in the case of old pipelines, is of great importance since they undergo corrosion. This refers to pipelines made from steel and cast-iron elements. So as to avoid the hazardous corrosion damage, for some time past polyethylene, being highly resistant to gaseous and soil corrosion, has been used as the material for pipelines. In respect of usage, a very favourable property of polyethylene is its elasticity, which is of great significance especially when old or damaged pipelines are to be repaired. However polyethylene has also some disadvantages, but to a lesser degree com pa red with traditional materials. These disadvantages are related to its pressure resistance and crack resistance. In the paper detailed characterization of various polyethylene types, used in gas engineering, is done. Also tests performed so as to check the operational safety of polyethylene pipelines are described. A considerable part of the paper deals with the description of research works the aim of which is to develop polyethylene technology that would make it possible to obtain the material that is not only elastic but also shows mechanical resistance similar to that of steel pipelines (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 191, 0
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyński A., Kożlecki A., Roszkowski A., Gazociagi z polietylenu w świetle nowych regulacji prawnych, " Nowoczesne Gazownictwo" 2002, nr 2.
  2. Bohme A., Zapewnienie jakości budowy rurociągów gazowych sieci dystrybucyjnych, "Nowoczesne Gazownictwo" 2003, nr 1.
  3. Czopek J. J. , Menterys A., Nowe materiały w budownictwie sieci rozdzielczych gazu, "Nafta Gaz" 1999, nr 4.
  4. Elzink W., Roszkowski A., Renowacja rurociągów metodą Compact Pipe [w:] Systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych, Materiały konferencyjne, Poznań 1997.
  5. Encyklopedia techniki. Chemia, WNT, Warszawa 1987.
  6. Klupa A., Rury z tworzyw sztucznych do rozprowadzania gazu, "Nafta Gaz" 1999, nr 9.
  7. Manterys A., Wpływ parametrów zgrzewania czołowego na jakość połączeń rur i kształtek polietylenowych, "Nafta Gaz" 1999, nr 6.
  8. Podziemski T., Rehabilitacja techniczna dystrybucyjnej sieci gazowej w aspekcie Prawa Budowlanego i innych przepisów, "Nowoczesne Gazownictwo" 1997, nr 4.
  9. Wilwood W.J. i inni, The Notched Pipe Test for the Performance Assesment of Polyethylene Pipe, Proceedings of 13th Plastic Fuel Gas Pipe Symposium, San Antonio, USA, 1993.
  10. Wolf M., Rawski D., Właściwości polietylenu i ich wpływ na budowę i eksploatację sieci gazowych, "Nowoczesne Gazownictwo" 1997, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu