BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pfeifer Stanisław
Tytuł
Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych
Taxonomic Methods for Forming Market Product Assessment Models
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 745, s. 35-43, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zastosowanie taksonomii, Towaroznawstwo przemysłowe, Jakość wyrobów, Towaroznawstwo, Taksonomia, Jakość produktów przemysłowych, Ocena wyrobów, Metody taksonomiczne
Application of taxonomy, Industrial commodities, Quality of product, Commodity science, Taxonomy, Quality of industrial products, Evaluation of products, Taxonomic methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W naukach towaroznawczych badaniu i ocenie podlegają najczęściej poszczególne cechy wyrobów lub wzajemne powiązania cech. Oceny towarów w zakresie poszczególnych cech są ocenami cząstkowymi. Do analizy i klasyfikacji towarów jako całości potrzebne są oceny całkowite, kompleksowe, które uwzględniają wiele cech. Zalicza się tu ocenę jakości, kompleksową ocenę towaru w procesie użytkowania, ocenę użyteczności czy ilościowy opis właściwości na potrzeby zarządzania jakością. W celu ujednolicenia systemu oceny wyrobów, oceny jakości lub użyteczności należy określić sposób wyboru cech, stopniowanie ważności cech, metodę przekształcenia cech na wielkości bezwymiarowe oraz sposób określania oceny całkowitej, czyli matematyczną postać formuły agregacji cech. W takim procesie pomocne mogą być wybrane metody taksonomii.

The paper presents methodology enabling objective assessment of market products belonging to one assortment group. It has been shown that for that purpose selected taxonomic methods and multidimensional comparative analysis can be helpful. The taxonomic approach makes it possible to establish the procedure for selecting the properties, to determine their importance, define the method for converting the properties into dimensionless values, as well as to make univocal total assessment, the assessment of the product quality.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borucki W., Urbaniak M., Zdefiniować jakość, "Problemy Jakości" 1996, nr 12.
 2. Borys T., Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 3. Doroszewicz S., Właściwości barierowe folii opakowaniowych, "Opakowanie" 1996, nr 5.
 4. Duda I., Badania nad wartością użytkową skór futerkowych, AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 27, Kraków 1974.
 5. Glossary of Terms Used in Quality Control (EOQC), 4th ed., 1976.
 6. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków 1984.
 7. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 8. Iwasiewicz A., Problemy niepełnej sprawności diagnostycznej w statystycznej kontroli jakości, AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 80, Kraków 1987.
 9. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 10. Kindlarski E., Kontrola i sterowanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983.
 11. Kolek Z., Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 155, Kraków 2002.
 12. Kozioł J., Jakość a towaroznawstwo [w:] Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Materiały konferencji naukowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 13. Leja F., Geometria analityczna, PWN, Warszawa 1966.
 14. Leksykon podstawowych pojęć z zakresu jakości wyrobu, red. J. Szymczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988.
 15. Nieściór A., Bieguny pojęcia jakości - Arystoteles i ujęcie procesowe, "Problemy Jakości" 2000, nr 3.
 16. Ożarek G., Korzenie jakości, "Problemy Jakości" 2004, nr 5.
 17. Pfeifer S., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów, "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2004, nr 1.
 18. Pfeifer S., Wykorzystanie umownych wzorców jakości w testach wyrobów rynkowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 559.
 19. PN-EN ISO 9000:2005. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, wrzesień 2005.
 20. Pociecha J., Statystyczne metody konstruowania syntetycznego miernika jakości [w:] Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości, IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Wydawnictwo EJB, Kraków 1997.
 21. Słownik pojęć towaroznawczych, red. I. Duda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1994.
 22. Steczkowski J., Reprezentacyjne badania jakości wyrobów. Kontrola odbiorcza, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1990.
 23. Wishart D., Mode Analysis: A Generalisation of Nearest Neighbour which Reduce a Chaining Effects [w:] Numerical Taxonomy, Academic Press, New York 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu