BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Marta
Tytuł
Polski rynek obligacji komunalnych
Municipal Bonds Makret in Poland
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 9-34, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Słowa kluczowe
Polityka samorządu terytorialnego, Obligacje komunalne, Finansowanie polityki społecznej
Local government policy, Communal bonds, Social policy financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obligacje, jako papiery wartościowe są popularnym instrumentem dłużnym, który od dawna z powodzeniem funkcjonuje na rynku kapitałowym. Zainteresowane obligacjami władze samorządowe, wykorzystują je, jako alternatywę pozyskiwania kapitału dla innych źródeł. Celem autorki było przedstawienie obligacji komunalnych jako instrumentu, który umożliwia Jednostce Samorządy Terytorialnego pozyskanie środków na finansowanie inwestycji poprawiających warunki życia lokalnych społeczności.

The article is an analysis of municipal bonds' market in Poland. The author presents legal aspects of bonds' subscription, describes the most popular types of the securities and quotes strong points of bonds as an instrument of borrowing financial assets. After the theoretical introduction risk of bond investment is analysed and its evaluation by rating companies is presented. Further the author tries to anticipate the development of municipal bonds market in Poland by analysing current and potential investors and outlining main barriers of its growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antkiewicz S., Samorządy na rynku kapitałowym, "Nasz Rynek Kapitałowy" styczeń 2002, nr 1(133).
 2. Betlej T., Obligacje komunalne jako sposób pozyskiwania kapitału. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1997.
 3. "Biuletyn Miejski" 15.12.1998, nr 21(148).
 4. Daniluk M., Rynek kapitałowy. Papiery wartościowe, operacje giełdowe, strategie inwestowania, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998.
 5. Domarecki P., Firma zwana miastem, "Prawo i Gospodarka" 27.01.1998.
 6. Grynis R., Obligacje komunalne - efektywny instrument finansowy czy promocja miasta, "Bank i Kredyt" styczeń 2002.
 7. Kieszkowska T., Obligacje komunalne jako instrument finansowania działalności inwestycyjnej gmin, Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe "Twój Kapitał" 2001, Szczecin 2001.
 8. Klimek E., Obligacje komunalne jako źródło pozyskiwania środków finansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 9. Klimek E., Obligacje komunalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 10. Kopańska A., Levitas A., Czy można więcej?, "Reczpospolita" 13.04.1999.
 11. Michalski A., Niemrawy początek roku, "Rzeczpospolita" 5.04.2002.
 12. Myczkowska A., Nietypowi emitenci, "Rzeczpospolita" 9.01.2001.
 13. Myczkowska A., Obligacje komunalne w trzecim kwartale, "Rzeczpospolita" 9.10.2002.
 14. Myczkowska A., Obligacje miejskie, "Rzeczpospolita" 5.05.1997.
 15. Myczkowska A., Rekordowy rok, Rzeczpospolita 7.01.2001.
 16. Myczkowska A., Rośnie zadłużenie i wartość emisji, "Rzeczpospolita" 4.07.2002.
 17. Myczkowska A., Rybnik emituje obligacje, "Rzeczpospolita" 25.06.2002.
 18. Ostrowski J., Stępniewski M., Śliwiński P., Emisja obligacji komunalnych w teorii i praktyce, Twigger: Municipium, Warszawa 2000.
 19. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych, Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz S.A.-CERA S.A, 2001.
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 września 1999.
 21. Stępniewski J., Śliwiński P., Emisja obligacji komunalnych w teorii i praktyce, Twigger: Municipium, Warszawa 2000.
 22. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 r., DzU 1990, nr 157.
 23. Ustawa o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r., DzU 2998, nr 155.
 24. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 28 sierpnia 1997 r., DzU 1997, nr 139.
 25. Ustawa o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., znowelizowana w DzU 2001, nr 20.
 26. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z 28 sierpnia 1997 r., DzU 1997, nr 139.
 27. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990, DzU 1996, nr 13.
 28. Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998, DzU 1998, nr 91.
 29. Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8.03.1990 r., tekst jedn.: DzU 1996, nr 13.
 30. Ustawa o samorządzie województw z 5 czerwca 1998,. DzU 1998, nr 91.
 31. www.ark.com.pl.
 32. www.srgg.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu