BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Adam
Tytuł
Analiza grup strategicznych wśród wybranych giełd europejskich
Strategic Groups among Selected European Stock Exchanges
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 109-122, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Grupy strategiczne, Giełdy światowe
Stock market, Strategies groups, World stock markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach doszło do szeregu istotnych zmian na europejskim rynku kapitałowym. W efekcie przekształceniom uległa struktura rynku, powstało kilka nowych giełd, a niektóre z już istniejących połączyły się w ramach aliansów strategicznych. Doprowadziło to do przesunięcia w pozycjach konkurencyjnych giełd względem siebie oraz do zmian w realizowanych przez nie strategii. Celem opracowania było zastosowanie małych gryp strategicznych do analizy tych procesów. Na początku zdefiniowano przedmiot analizy oraz wyjaśniono pojęcie grup strategicznych, a następnie zidentyfikowano najważniejsze grupy wśród giełd europejskich. Dokonano wielostronnego opisu z punktu widzenia ich stabilności, wpływu na konkurencję między giełdami, a także istniejących barier mobilności między grupami oraz najważniejszych tendencji występujących na rynku kapitałowym.

The aim of the paper is to apply the concept of strategic group to the analysis of European capital market. The analytical part of the article is preceded by the theoretical introduction explaining the definition of strategic group, the way it is created and the influence of strategic groups on sector's structure. The author presents methodological aspects of using the strategic groups map for the analysis of capital markets. The analytical part of the paper describes main strategic group among selected European stock exchanges, characterising them in terms of their stability, influence on the competition between stock exchanges, existing mobility barriers between groups and trends on European capital market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiowski Т., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kont rola, Difin, Warszawa 2001.
  2. Porter M. E., Caves R. E., From Entry Barriers to Mobility Barriers, "Quarterly Journal of Economics" 1977.
  3. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu