BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanowska Joanna
Tytuł
Zatrudnienie socjalne: szansa dla osób zagrożonych marginalizacją życia społecznego?
Social occupation a chance for people facing life standards below acceptable norms?
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 4, s. 9-12, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zatrudnienia, Zatrudnienie, Wykluczenie społeczne
Employment policy, Employment, Social exclusion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zjawisko marginalizacji społecznej stało się w ostatnich latach jedną z ważniejszych kwestii społecznych. Istotną rolę w jej przezwyciężaniu przypisuje się aktualnie nowej formie pomocy, mianowicie zatrudnieniu socjalnemu. Artykuł jest próbą ukazania możliwości realizacji programu reintegracji zawodowej i społecznej grup osób wykluczonych w powołanych do tego celu centrach integracji społecznej. (abstrakt oryginalny)

Less then acceptable life standards have recently become one of the most important and talked about issues facing the average family. Social occupation has recently been regarded as the main remedy for this problem. The article presents an attempt to show the possibilities of carrier and public reintegration for people otherwise excluded from such services provided by the centers of public integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner J. (2000), Polityka społeczna. Teoria i organizacja, Warszawa: Wyd. WSP TWP.
 2. Auleytner J., Głąbicka K. (2000), Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością, Warszawa: Wyd. WSP TWP.
 3. Auleytner J., Głąbicka K. (2001), Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa: Elipsa.
 4. Danecki J. (1998), Kwestie społeczne - istota, źródła, zarys diagnozy, w: A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski (red.), Polityka społeczna, Katowice: Oficyna Śląsk.
 5. Frieske K.W. (1999), Marginalność społeczna, "Polityka Społeczna" nr 11-12.
 6. Frieske K.W., red. (1999), Marginalność i procesy marginalizacji, Warszawa: IPiSS.
 7. Golinowska S., red. (1996), Polityka społeczna wobec ubóstwa: ujęcie porównawcze, Warszawa: IPiSS.
 8. Kawula S. (2001), Kwestie socjalne w społeczeństwie zdolnym do przetrwania i rozwoju, w: S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania - aktualność - perspektywy, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 9. Kowalak T. (2002), Polityka społeczna. Wybrane zagadnienia (zarys wykładu), Białystok: Wyd. WSE.
 10. Kwaśniewski J., red. (1997), Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Warszawa: Interart.
 11. MPiPS (2007), Komentarz do nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz dobre praktyki zatrudnienia socjalnego, [dostęp 04.10.2007], dostępny w Internecie:
 12. M PS (2004), Zatrudnienie socjalne. Informacja o regulacjach prawnych oraz standardy usług świadczonych przez Centra Integracji Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Warszawa.
 13. Piątek K. (2003), Zatrudnienie socjalne - dwadzieścia lat później, "Polityka Społeczna", nr 7.
 14. Pilch J. (1995), Bezrobocie - nowa kwestia społeczna, w: T. Pilch, l. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa: Wyd. Żak.
 15. Pilch T. (2004), Marginalizacja społeczna a edukacja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom III, Red. T. Pilch, Warszawa: Wyd. Żak.
 16. Rajkiewicz A. (2003), Wątpliwa regulacja ustawowa, "Polityka Społeczna" nr 7, s. 5-6.
 17. Tarkowska E., Warzywoda-Kruszyńska W., Wódz K., red. (2003), Biedni o sobie i swoim życiu, Warszawa: Wyd. Śląsk.
 18. Trzeciecki A. (2005), Centra Integracji Społecznej w 2004 roku - przepisy a praktyka, "Praca Socjalna" nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu