BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorzewska-Ramocka Ewa
Tytuł
Rola koloru w komunikowaniu celów społecznych przedsiębiorstw
Źródło
Marketing i Rynek, 2005, nr 2, s. 21-27
Słowa kluczowe
Komunikowanie społeczne, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Cele przedsiębiorstwa, Etyka biznesu
Social communication, Communication in organisation, Corporate objectives, Business ethics
Abstrakt
W pozycjonowaniu przedsiębiorstwa jako podmiotu, który w swoich działaniach komercyjnych jest odpowiedzialny przed społeczeństwem, upatruje się dziś źródła przewagi konkurencyjnej. Minimum moralnej odpowiedzialności zachowuje to przedsiębiorstwo, które oferuje społeczeństwu produkty wysokiej jakości, bez narażania na szwank zasadniczego dobra publicznego lub wspólnej przyszłości, zapobiega niepotrzebnym szkodom i umie budować trwałe partnerstwo z pracownikami, konsumentami oraz dostawcami. Jednym z instrumentów marketingowych, za pomocą którego przedsiębiorstwo może skutecznie komunikować wspólną korzyść wynikającą z realizacji celów społecznych, jest znak wizualny, umieszczony zarówno na produktach, jak i na wszelkich materiałach promujących przedsiębiorstwo. Powinien on pełnić funkcję wyróżniającą, gwarantującą i promującą fakt realizacji idei społecznej odpowiedzialności przez dane przedsiębiorstwo, nie zaś konkretną firmę i jej produkty, jak to ma miejsce w przypadku znaku towarowego. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny koloru jako podstawowego elementu tożsamości znaku komunikującego fakt, że producent danego wyrobu ponosi odpowiedzialność przed społeczeństwem za swoje działania. Odróżnianie przedsiębiorstw, które zasługują na zaufanie społeczne ze strony konsumentów i społeczności od pozostałych, jest poważnym problemem do rozwiązania w skali gospodarki światowej. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 108-111.
  2. M. Laszczak, Psychologia przekazu reklamowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000, s. 131.
  3. P. Pratley, Etyka w biznesie, Gebethner & Ska, Warszawa 1998, s. 110-134.
  4. M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. W: Etyka w biznesie, praca zbiorowa pod red. B. Borkowskiej i J.W. Gałkowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 59-71.
  5. M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983, s. 540.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu