BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyka Irena, Krawczyk Liwiusz
Tytuł
Ryzyko bazy w transakcjach terminowych na rynku kapitałowym
Basis Risk in Forward Transactions on Capital Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 440-454, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Ryzyko inwestycyjne, Kontrakty futures, Transakcje terminowe
Capital market, Investment risk, Futures contracts, Forward rate transaction
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ryzyko bazy na przykładzie indeksowych kontraktów futures GPW S.A. w Warszawie. Omówiono pojęcie ryzyka bazy oraz czynniki determinujące ryzyko bazy tj.: carry basis, value basis i convenience yield.

Dynamic development of financial instruments for investors, accompanying the processes of globalization and internationalization of market transactions, is significantly correlated with the increase of the investment risk range. That comprises various individual kinds of risk, including the basis risk constituting the very subject of the paper. It is a specific, investment related risk, since it applies to the options market exclusively. In the paper, the basis risk has been assessed with regard to the example of index futures contracts of GPW S.A. in Warsaw. The basis risk in highly developed markets is lower than in the emerging ones, due to various factors the analysis and assessment of which constitute crucial aspects of the paper purpose accomplishment. The theoretical section is focused on the introduction of basis risk definitions and the notions of strengthening and weakening of the basis, as well as description of the factors determining the risk. The practical section of the paper presents the basis risk in GPW Warsaw in the perspective of futures contracts, with regard to WIG20. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębski D., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. http://www.deifin.de.
 3. http://www.deifin.de.
 4. http://www.eurex.de, "Aktien- und Aktienindex-Derivate. Handelsstrategien".
 5. http://www.onvista.de.
 6. http://www.uni-hamburg.de/ Institut für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg, "Financial Futures".
 7. http://www.warenterminhandel.info/pages/glossar.html.
 8. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1999.
 9. Jarecka A. Jarecki T., Znaczenie bazy w towarowych kontraktach futures, "Rynek Terminowy" 1999, nr 3.
 10. Johnson L.L., Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures, "Review of Economic Studies" 1960, 74.
 11. Kolb R.W., Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG-Press, Warszawa 1997.
 12. Kuziak K., Koncepcja arbitrażu w ustalaniu ceny instrumentów pochodnych, "Rynek Terminowy" 3/2001, nr 13.
 13. Miller M., Merton Miller. O instrumentach pochodnych, Wydawnictwo Liber, Warszawa 1999.
 14. Profeta A., Die Nutzung von Futures-Kontrakten zur Risiko-Absicherung im Agribusiness", http://www.wzw.tum.de.
 15. Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu Pioneer Arbitrażowy Specjalistycznego Funduszu inwestycyjnego Zamkniętego, Pioneer PEKAO Investments.
 16. Reilly F.K, Brown C.K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
 17. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 18. Szyszka A, Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego, "Studia Ekonomiczne" listopad 2003.
 19. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
 20. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 1997.
 21. Visniewski T, WIG20 futures - kontrakty pesymistów, "Rynek Terminowy'! 998, nr 2.
 22. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego, GWP, Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu