BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyńska Joanna
Tytuł
Fuzje przedsiębiorstw
Mergers of companies
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 1, s. 23-33, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Mergers and acquisitions, Human Resources Management (HRM), Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Fuzja, czyli łączenie kilku firm w jedno przedsiębiorstwo, jest zjawiskiem, które niesie za sobą zarówno wiele szans, jak i zagrożeń dla uczestniczących w niej podmiotów. Na sukcesie może zaważyć przede wszystkim poprawność ekonomiczno-finansowej analizy opłacalności oraz symetryczność łączonych przedsiębiorstw. Potencjalne przeszkody skupiają się w trzech grupach: prawno-organizacyjnych, społeczno-politycznych i kapitałowo-finansowych. Kwestią wymagającą szczególnej uwagi jest zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji. Ostateczne rezultaty są pochodną motywów, które leżą u podstaw podjęcia decyzji o łączeniu. Koncentrują się one w czterech obszarach: techniczno- operacyjnym, marketingowym, finansowym i menedżerskim. (abstrakt oryginalny)

Mergers of companies bring about many chances as well as threats. First of all, success may depend on the credibility of economic-financial analysis of profitability and the symmetry of merging enterprises. Potential problems may fall into three groups: legal-organizational, socio-political, and financial ones. In the process of fusion, human resources management is a sensitive issue and deserves special attention. Final results are usually derivatives of reasons which lie behind the decision making in the process of merging. They are concentrated in four areas: technical-operational, marketing, financial, and managerial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 2. A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 3. G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 4. D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk 1991.
 5. D. H. Maister, Prawdziwy profesjonalizm, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2001.
 6. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 7. A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 8. S. F. Reed, L. A. Reed, The Art of M&A. A Merger Acquisition Buyout Guide, Irwin, New York 1995.
 9. R. S. Schuler, S. E. Jackson, Y. Lou, Managing human resources in cross-border alliances, Routledge, London 2004.
 10. S. Sudarsanam, Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 11. P. J. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu