BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz
Tytuł
Wycena opcji rozszerzenia projektu inwestycyjnego metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo
Valuation of Expansion Option with Double Monte Carlo Method
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 628-638, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Instrumenty finansowe, Wycena opcji, Symulacja, Metoda Monte Carlo
Investment project, Financial instruments, Options pricing, Simulation, Monte Carlo method
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono koncepcję wyceny opcji rzeczywistych metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo oraz zaprezentowano przykład wyceny opcji rozszerzenia projektu inwestycyjnego tą metodą. Omówiono otrzymane wyniki oraz zalety tej metody.

The paper examines concept of specific method of real option valuation based on simulation approach. Monte Carlo (MC) simulation is proposed by Copeland and Antikarov to resolve the problem of many uncertainty factors influencing the project. In the next step typical option valuation techniques could be used - MC simulation being one of them. The proposal of the author is to simulate the expected value of the project in two steps. In the first step MC simulation calculates the base value of the project without option and the second MC simulation calculates the expected value of the project with option. To achieve this valuation model used for the second simulation one has to imitate response of the company to changing environment in that way as the real option is actually exercised. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boyle P., Options: A Monte Carlo Approach, "Journal of Financial Economics" 1977, 4.
  2. Charnes J.M., Using Simulation for Option Pricing. Proceedings of the 2000 Winter Simulation Conference, red. J.A. Joines, R.R. Barton, K. Kang, P.A. Fishwick, Orlando, USA 2000 (http://www.cc.ku.edu/~charnes/, http://www.wintersim.org/).
  3. Copeland, Т., Antikarov V., Real Options: A Practitioner's Guide, Texere 2001.
  4. Trigeorgis L., Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press 1996.
  5. Trigeorgis L., A Conceptual Options Framework for Capital Budgeting, [w:] Real Options and Investment under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions, red. E.S. Schwartz, L. Trigeorgis, MIT Press, 2001.
  6. Wiśniewski Т., Inwestycje kapitałowe w niepewnym otoczeniu, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 11.
  7. Wiśniewski T., Koncepcja wyceny opcji rzeczywistych metodą symulacji Monte Carlo, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1109, AE, Wrocław 2006.
  8. Wiśniewski T., Symulacyjna metoda wyceny wieloczynnikowych opcji rzeczywistych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, t. 2, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1088, AE, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu