BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Elżbieta Maria
Tytuł
Wybrane uwagi na temat kapitału
Some Comments on Capital
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1152, s. 648-655, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kapitał, Teoria kapitału, Bilans, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Capital, Capital theory, Balance sheet, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono kwestie niejednoznaczności rozumienia kapitału oraz kosztu kapitału jako kategorii ekonomicznych. Rozważania dotyczące wielkości definicji kapitału i wieloznaczności rozumienia pojęcia koszt kapitału są związane z podjętą przez autorkę próbą usystematyzowania tych pojęć.

This article refers to capital management. There is not one commonly accepted definition of capital. The capital can be understood as the sum of liabilities and shareholders' equity and equals the value of the left - hand side of balance sheet i.e. assets. There is also another meaning of the capital - it can be perceived as the sum of the long-term liabilities and shareholders' equity. The definition of capital should concern the shareholder's equity and liabilities gained from capital market. It means that only some accounting information shown in right - hand side of balance sheet can be treated as the capital. Only owners' equity, long term debt and notes payable may be sum up to fix the amount of the capital. The accounts payable should not be included in capital because they come from goods market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Czają J., Jaki A., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie, TNOiK, Warszawa-Kraków 1997.
 2. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. Duliniec A., Struktura i koszt kapitálu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 3. Gajdka J., Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, WUŁ, Łódź 2002.
 4. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 2, FRRwP, Warszawa 1998.
 5. Iwin-Garzyńska J., Kapitał - kategoria finansowa, [w:] Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej. Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpuś, Wyd UMCS, Lublin 2006.
 6. Jerzemowska M., Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 7. Karpuś P., Obszary zarządzania finansami w przedsiębiorstwie zorientowanym na wartość, [w:] Rynek finansowy - szansę i zagrożenia rozwoju. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
 8. Kowalczyk J., Kusak A., Finanse firmy dla menedżerów, Praktyczna Szkoła Innowacji, Warszawa 1995.
 9. Kubiak J., Zobowiązania krótkoterminowe w teoriach struktury kapitału, [w:] Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej. Finanse przedsiębiorstwa, red. P. Karpuś, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 10. Nesterak J., Kowalik M., Finanse firm. Długoterminowe zarządzanie finansami, Wydawnictwo ANVIX, Kraków 2004.
 11. Wawryszuk A., Przedmiot zarządzania kapitałem obrotowym netto w świetle maksymalizacji wartości dla właścicieli, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1109, AE, Wrocław 2006.
 12. Więcław W., Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, [w:] Sprawozdania finansowe bez tajemnic, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu