BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kardas Jarosław Stanisław
Tytuł
Wzrost kompetencji kadr immanentną cechą rozwoju administracji
Growth of Personnel's Competences as Immanent Feature of Administration Development
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2006, nr 4, s. 55-68, bibliogr. 13 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie kompetencjami, Kompetencje, Kwalifikacje zawodowe, Administracja publiczna
Competence management, Competences, Professional skills, Public administration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie budowania kompetencji kadr administracji. Aby nastąpił wzrost kompetencji kadr administracji niezbędne są: wykształcone zasoby osobowe, uporządkowane wnętrze instytucji, dobre relacje z otoczeniem i sprawne, systemowo stosowane narzędzia wzmocnień. Koniecznością jest zdobywanie i umacnianie kompetencji.

The growth of interest of competences research has been observed already since XIX century (the aspect of skills). The presumable cause of this state can be extension of organization structure as well as broadening its sphere of activity and responsibility. This situation, in turn, is connected with the whole sphere of organization, the rationalization of work and improving qualifications. New approach to competence more and more often focuses on model features of modern organization investing in subordinate's development. In research, among other things, technological theory is used, according to a role that scientific knowledge cannot limit itself only to theoretical considerations, it has to fulfil practical functions. Meaning of this knowledge is expressed in its effectiveness and usefulness. It exerts influence on growth of personnel’s competences in administration directly. The institutions of administration in high-developed countries (the United States of America, Germany, France, Great Britain) use many forms of recruitment to public administration as well as assessment, and after that qualifying it for different forms of the education and supplementing the education. The way of recruiting, qualifying for further education and personnel’s status of the public administration is one of the most essential problems in the public sector. Is it case in Poland? In my opinion it is. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna. Zagadnienia wstępne, red. A. Pawłowska, wyd. 2, Norbertinum, Lublin 1999.
 2. Banach C., Potrzeby - idee - możliwości kształcenia nauczycieli w Polsce, w: Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli w Polsce, red. F. Szlosek, WN WSI, Radom 1995.
 3. Bauman T., Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
 4. Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania, Medium, Warszawa 1996.
 5. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 6. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1999.
 7. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1996.
 8. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
 9. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.
 10. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki, Kraków - Kluczbork 2001.
 11. Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne - proces wielowarstwowy (1), "Przegląd Organizacyjny" 1992, nr 12.
 12. Strategia personalna firmy, pod red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2000.
 13. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, tom 1, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu