BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek
Tytuł
Cykl życia małej firmy
Life cycle of a small company
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 1, s. 57-63, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Cykl życia organizacji, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery przedsiębiorczości
Organisational life cycle, Small business, Barriers to entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zawarta w artykule analiza cyklu życia małego przedsiębiorstwa prowadzi do wniosku, że najistotniejszymi barierami rozwojowymi są skromne źródła informacji finansowej oraz brak umiejętność przedsiębiorcy rozpoznawania własnej kondycji finansowej. (abstrakt oryginalny)

Analysis of the life cycle of a small company leads to the conclusion that the most important barriers in company's development are: insufficient financial Information sources and deficiency of managerial skills in recognition of the business situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Aniszewska, Różnice w sposobach adaptacji do otoczenia dużych i małych firm, Przegląd Organizacji 1998, nr 11.
  2. J. Argenti, Corporate Collapse: the causes and symptoms, McGraw-Hill, London 1976.
  3. S. B. Block, G. A. Hirt, Foundations of Financial Management, Irwin Homewood, Illinois 1997.
  4. P. Ganguly, UK Small Business Statistics and International Comparison, Harper & Row, London 1985.
  5. J. Jaworski, Wybrane problemy zarządzania finansami małego przedsiębiorstwa, [w:] Nowe tendencje W zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, E. Urbańczyk (red.), KREOS, Szczecin 2003.
  6. J. Jaworski, Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa w Polsce w teorii i praktyce, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, J. Bieliński (red.), CeDeWu, Warszawa 2004.
  7. J. Lipiec, Doświadczenia hiszpańskie we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, Wspólnoty Europejskie 2000, nr 6.
  8. K. Poznańska, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 1996, nr 10.
  9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, PARP, Warszawa 2006.
  10. J. M. Samuels, F. M. Wilkes, R. E. Brayshaw, Management of Company finance: fifth edition, Chapman & Hali, London 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu