BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodyński Andrzej, Jabłoński Adam, Jabłoński Marek
Tytuł
Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) - koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2008, nr 3, s. 30-32
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie ekologiczne, Wartość przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Competitive advantage, Corporate Social Responsibility (CSR), Ecological management, Enterprise value, Company development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję ekologicznej społecznej odpowiedzialności biznesu (ECSR) jako koncepcję strategiczną budowy wartości firmy na podstawie kryteriów ekologicznych. Autorzy dowodzą w nim, że w obecnych uwarunkowaniach rynkowych czynnik ekologiczny wyrażony w formie przyjętych do realizacji kryteriów ekologicznych jako warunków brzegowych prowadzenia biznesu staje się istotnym elementem budowy wartości firmy. Dowodzą ponadto, że stymulatorem do osiągnięcia wyżej wymienionego celu jest opracowany i wdrożony do realizacji efektywny model biznesu, którego platformę stanowią założenia proponowanej koncepcji ECSR. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H.R. BOWEN, Social Responsibilities of the Businessman, Harper & Row, New York 1953, [za:] A.B. CARROLL, Corporate Social Responsibility, "Business and Society", Chicago 1999, September, no. 38 (3), s. 268-295.
  2. A. CHODYŃSKI, Kompetencje i reputacja w budowie zaufania między organizacjami odpowiedzialnymi społecznie, "Przegląd Organizacji" 2007, 6, s. 21-23.
  3. A. CHODYŃSKI, M.M. JABŁOŃSKI, A.S. JABŁOŃSKI, Strategiczne uwarunkowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami, A. CHODYŃSKI (red.), KSW im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2006.
  4. J. COLLINS, J. PORRAS, Wizjonerskie organizacje. Praktyki zarządzania najlepszych firm, Jacek Santorski. Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław 2003, s. 89.
  5. J. CRAMER, Company Learning about Corporate Social Responsibility, "Business Strategy and the Environment" 2005, vol. 14, s. 255-266.
  6. K. DAVIS, R. BLOMSTROM, Business and Society: En-vironment and Responsibility, 3 ed., McGraw-Hill, New York 1975, s. 13.
  7. W.C. FREDERICK, The Growing Koncern Over Business Responsibility, "California Management Review" 1960, s. 60.
  8. J. MCGUIRE, Business and Society, McGraw-Hill, New York 1963, s. 144.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu