BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Multan Ewa
Tytuł
Kompetencje menedżera w procedurze planowania zasobów ludzkich
Manager's Competences in Human Resources Planning Procedure
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2006, nr 4, s. 129-141, bibliogr. 10 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Planowanie zasobów ludzkich, Zarządzanie kompetencjami, Kompetencje kierownicze, Dobór kadry kierowniczej
Human Resources Management (HRM), Human resources planning, Competence management, Managerial competencies, Management selection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zarządzanie kompetencjami w planowaniu zatrudnienia polega na doskonaleniu procesu doboru. W artykule omówiono system zarządzania kompetencjami. Przedstawiono analizę kompetencji współczesnego menedżera w poszczególnych etapach procedury doboru personelu. Scharakteryzowano wybrane kompetencje emocjonalne niezbędne do zaplanowania zatrudnienia.

In modern management of human resources, competences are one of the most important sources of successful business. The main task of contemporary managers should be taking care about their subordinates in a very competent way. Nowadays, people often believe that employees are the biggest asset in each organization. The article develops this opinion and shows that in the modern economy the success of a company especially depends on people's skills, their potential, cleverness, creativity and on their special personal qualities. Furthermore, this article shows that modern manager is the person who has a wide range of knowledge about the system of competences management. This manager should know how to practice the European procedure of planning of human resources. Modern manager should also know how to gain creative employees and what kind of methods of staff recruitment and selection tools should be used. Therefore, this article proves that if managers want to be successful in business, they should be able to direct emotional intelligence. It means that managers should perfectly manage competences such as: personal, social and cognitive ones. So, development of managers' competences is an investment increasing the future value of a company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  2. Brzeziński M., Kreatywność w nowoczesnej organizacji, w: "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Wyd. IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa 2003, zeszyt 8 (643).
  3. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
  4. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Wyd. Media Rodzina, Poznań 1999.
  5. Marciniak M., Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej, Wyd. Profesjonalne ALPHA pro, Ostrołęka 2004.
  6. Cooper Robert K., Sawaf Ayman, EQ. Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2000.
  7. Krokowski M., Rydzewski P., Zarządzanie emocjami. Inteligencja emocjonalna, Wyd. Imperia, Łódź 2002.
  8. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce - drugi zestaw studiów przypadków, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  9. Strategia personalna firmy, red. M. Juchnowicz, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
  10. Zasoby ludzkie w firmie -organizacja, kierowanie, ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Wyd. Poltext, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu