BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewska Anna
Tytuł
Zmiany zasobu użytków rolnych w Polsce
Chages of Agricultural Land Resources
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 508-512, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Grunty rolne, Użytki rolne
Agriculture, Arable land, Agricultural land
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany w użytkowaniu gruntów w Polsce, kierunki rozdysponowania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz ustawodawstwo, na podstawie którego dokonywane są wyłączenia z produkcji.

From 1986 to 2006 the share of agricultural land in total area of Poland decreased by 0,13% a year. At present this share is 55,77%. Over investigated period the area of agricultural land has been decreased by 538 thou. ha. On the other hand the increase of forest and residential areas is observed. In the period ¡990-2003, 1 thou, ha of agricultural land of the best quality was excluded from agricultural production every year. Exception was 1993, when over 1.8 thou, ha was excluded. Agricultural land was mainly converted into residential areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipiak K., Krasowicz S. 2005: Odłogowanie gruntów w Polsce. Biblioteka Fragmenta Agronomika 9.
  2. Hopfer A. (red.) 2000: Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych. Twigger, Warszawa.
  3. Kiszczak L., Szczecińska B. 2002: Gospodarowanie ziemią na obszarach wiejskich. Oeconomica, 230 (41).
  4. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1982 r., nr 11, poz. 79).
  5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 r. r., nr 16, poz. 78).
  6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 r., nr 38, poz. 454).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu