BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztajnert Paulina
Tytuł
Analiza fundamentalna - próba budowy modelu profesjonalnego
Professional Application of Fundamental Conditions Analysis
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2005, nr 3, s. 140-171, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z problematyki rynku kapitałowego i ekonomiki jakości
Słowa kluczowe
Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Potencjał przedsiębiorstwa, Analiza fundamentalna
Assessment of the condition enterprise, Enterprise environment, Income-based business valuation method, Potential of enterprise, Fundamental analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany w funkcjonowaniu gospodarki polskiej, spowodowały, że zainteresowania inwestorów zostały skierowane na badanie efektywności gospodarowania mierzonej nie tylko wielkością osiąganego zysku, ale i obecnym oraz przyszłym potencjałem strategicznym przedsiębiorstwa. Analiza fundamentalna, przeprowadzona w sposób profesjonalny, pozwala ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Zaproponowany wzorzec budowy analizy fundamentalnej, w opinii autorki, wydaje się spełniać wszystkie powyższe wymagania, a zarazem może służyć jako kompleksowe narządzie decyzyjne.

The paper considers methodological aspects of fundamental conditions analysis. The author presents the definition and aims of the analysis and identifies main stages of analytical process. In the further part of the article the general procedure of fundamental conditions analysis is described. The procedure is correct from methodological point of view and may be very useful in professional applications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 2. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 3. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 4. Daniluk A., Gębuś W., Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa. Założenia, cel, metody, "Gazeta Gospodarcza", "Nowa Europa" 9.051994.
 5. Dowżycki A., Metody wyceny przedsiębiorstwa, w: Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 6. Ellis J., Williams D., Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 7. Gasza R., Kalinowski S., Mizerka J., Skowroński A., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wielkopolska Szkoła Biznesu, Poznań 1997.
 8. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 9. Józefiak C., Progi i szansę gospodarki, "Życie Gospodarcze", 1995.
 10. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 11. Krupski R., Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 12. Nowe techniki organizatorskie, red. M. Stępowski, PWE, Warszawa 1997.
 13. Planowanie strategiczne, red. A. Klasik, PWE, Warszawa 1993.
 14. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 15. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 16. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 17. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu