BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kufel-Siemińska Anna
Tytuł
Role kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych
Źródło
Marketing i Rynek, 2004, nr 11, s. 15-22
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Dystrybucja usług, Kanały dystrybucji, Rynek usług ubezpieczeniowych
Insurances, Services distribution, Distribution channels, Insurance services market
Abstrakt
Kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych jest systemem zbudowanym z uczestników sensu stricto (podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług ubezpieczeniowych) oraz uczestników sensu largo (podmiotów wspomagających funkcjonowanie kanału w zakresie realizacji pojedynczych funkcji) i łączących ich więzi poziomych i pionowych umożliwiających przepływ strumieni pomiędzy usługodawcą, czyli zakładem ubezpieczeń, a usługobiorcą. Role kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych, rozumiane jako działania determinowane przez normy, wykraczają poza typowy zbiór ról przypisywanych kanałom dystrybucji. Tradycyjna rola kanału dystrybucji polega bowiem na dostarczeniu produktów, w opisywanym przypadku usług ubezpieczeniowych ubezpieczającym, czyli sprzedaży ubezpieczeń. Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, ze względu na inwersyjność cyklu produkcyjnego oraz niezbędność w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym czynników produkcji zewnętrznych (pochodzących z rynków zbytu), pełnią również role: czynnika produkcji, dostawcy czynników produkcji zewnętrznych oraz kooperatora, rozumianego jako uczestnika procesów produkcyjnych, w tym również procesu kombinacji i transformacji czynników produkcji. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Czubala, Wpływ dystrybucji na wartość przedsiębiorstwa. W: A. Czubala (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw. Wydawnictwo AE, Kraków 2002, s. 63.
  2. J. Dietl, Dylematy badań współczesnego marketingu, „Marketing i Rynek" 2001, nr 3.
  3. H.A. Griess, Strategien aus der Sicht eines im Privatgeschäft tätigen Versicherers. W: I. Sydow (red.), Strategien in Versicherungsnetzwerken, VVW, Karlsruhe 1994, s. 143
  4. E. Kowalewski, Makler ubezpieczeniowy. Broker, Ośrodek Postępu Organizacyjnego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Bydgoszczy, 1991, s. 68
  5. A. Kufel-Siemińska, Role pośredników ubezpieczeniowych jako uczestników rynku ubezpieczeniowego. W: T. Sangowski (red.), Studia ubezpieczeniowe, Wydawnictwo AE, Poznań 1998, s. 205.
  6. J. Pokrzywniak, Umowa brokerska jako umowa o czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, nr 3.
  7. A. Rutkowski Dystrybucja usług ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1993, nr 10/11/12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu