BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raćkos Krzysztof
Tytuł
Bankructwo przedsiębiorstwa jako przewidywalny element gry rynkowej
Enterprise Bankruptcy as an Element of Market Gambling.
Źródło
Nasze Studia : zeszyty studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 3, s. 23-32, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprises, Enterprises functioning in the market, Enterprise bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono dane dotyczące liczby bankructw polskich przedsiębiorstw w porównaniu do firm z innych europejskich państw. Zaznaczono również trudności w porównywaniu tych danych, wynikające z rozbieżności w prawie upadłościowym poszczególnych krajów. Omówiono główne przyczyny bankructw polskich przedsiębiorstw, a także wybrane metody i modele, pozwalające na ocenę ryzyka upadłości podmiotu gospodarczego.

The purpose of the paper is to compare the data of bankrupt companies in Poland with companies from other European countries. The causes for bankrupt of Polish enterprises were discussed. Some risk assessments methods and models of bankrupt enterprises were presented. (A.K.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak Sz., Upadłości i bankruci, "CFO - Magazyn Finansistów" 2006, nr 7.
 2. Bankructwa firm w 2006 roku, http://www.egospodarka.pl.
 3. Działocha-Swietlikowska A., Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych i spółek osobowych w aspekcie prawnym i praktyce podatkowej oraz księgowej, Difm, Warszawa 2003.
 4. Gacki G., Coraz mniej bankructw, http://www.egospodarka.pl.
 5. Korol T., Model oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006, nr 3.
 6. Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
 7. Koza A., Wskaźniki płynności jako podstawowe narzędzia oceny zdolności płatniczych małych firm, [w:] Ekonomiczne problemy usług, Nr 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, nr 427.
 8. Kucharska N., Wróblewski R., Zastosowanie analizy finansowej do przewidywania upadłości podmiotów gospodarczych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2005, nr 2.
 9. Kuciński K., Powody upadłości przedsiębiorstw, [w:] Zagrożenie upadłością, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 10. Matusiak M., W Polsce bankrutuje najmniej spośród europejskich firm, "Gazeta Prawna" 2006, nr 212.
 11. Michałków I., Bankructwa firm w Polsce - ich źródła i struktura, [w:] Zagrożenie upadłością, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 12. Mielczarek A., Koniec marzycieli: Największe bankructwa roku 2006, "Manager Magazyn" 2007, nr 3.
 13. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Wartość poznawcza źródeł informacji w ocenie wypłacalności przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomiczne problemy usług, Nr 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, nr 427.
 14. Nowara W., Szarzeć K., Charakterystyka upadłości polskich przedsiębiorstw - wyniki badań, [w:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, nr 49.
 15. Oficjalna strona internetowa kancelarii prawniczej Solventia, http://www.solventia.pl.
 16. Piróg A., Przyglądając się klientowi, "Bank" 2005, nr 3.
 17. Raport Coface Poland na temat upadłości firm w Polsce w 2006 roku, Coface Poland 2007.
 18. Szczerbak M., Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w świetle opinii syndyków i nadzorców sądowych, [w:] Zagrożenie upadłością, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 19. Szkodzin B., Bankructwa firm 2005-2006, http://www.egospodarka.pl.
 20. Tokarski A., Zastosowanie modelu H-score w przewidywaniu ryzyka upadłości małego przedsiębiorstwa, [w:] Ekonomiczne Problemy Usług nr 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, nr 427.
 21. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku, Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, nr 60, poz. 535 z późn. zm.).
 22. Walczak A., Bankructwa firm w Polsce 2006, http://www.egospodarka.pl.
 23. Zelek A., Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw, [w:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, nr 49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6707
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu